NL EN
DONEER NU!

Steun ons met uw donatie

Wij gebruiken donaties voor de volgende actiepunten:

1. Pleiten voor een verbod op alcoholreclame en alcoholsportsponsoring.
2. Lobby tegen blurring met alcohol.
3. Bevorderen dat alcohol niet te goedkoop wordt aangeboden.
4. Pleiten voor informatie en waarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken.
5. Bijdragen aan een betere naleving en handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar.
6. Bijdragen aan enkele uitvoeringsregels van de Alcoholwet.
7. Verspreiden van kennis over de gevolgen van alcoholgebruik.

Eenmalig doneren

Een eenmalige gift kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL 19 INGB 0000 291 066, t.n.v. Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP te Utrecht.

Het kan natuurlijk ook eenvoudig via iDeal. Vul onderstaand formulier in en druk op de `doneer` knop. U wordt dan doorgestuurd naar de iDeal-betaalpagina.

Hoeveel wilt u doneren?
€ 5
€ 10
€ 20
€ 25
€ 50
€ 100
anders
 
Uw gegevens:
Ik wil graag de nieuwsbrief van STAP ontvangen
 
Overzicht betaalmethoden


Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt.

[+]

ANBI-status

STAP heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI dan kunnen daar belastingvoordelen aan zitten voor donateurs. Lees alles over giften en belastingvoordeel op de site van de belastingdienst.

[+]

Periodiek schenken met belastingvoordeel

Donateurs van een ANBI gecertificeerde organisatie kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst voor ten minste vijf jaar.

Berekening belastingvoordeel
Hoeveel belastingvoordeel u heeft door periodiek te schenken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Stel u heeft een modaal inkomen en wilt € 10,- per maand doneren. Dat is €120,- per jaar. U kunt dan €50,- van de Belastingdienst terugkrijgen bij uw belastingaangifte.
U kunt er ook voor kiezen het belastingvoordeel erbij te schenken. U schenkt dan €17,50 per maand aan STAP, de belastingdienst geeft na aftrek €87,- terug. Netto schenkt u dan €120,- per jaar, maar STAP ontvangt €207,-. Deze berekening is een voorbeeld. Raadpleeg een adviseur voor een berekening afgestemd op uw situatie. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van beslissingen op basis van deze berekeningen en/of informatie.

[+]

Nalatenschappen

Het is mogelijk om STAP op te nemen in uw testament, nalaten aan een goed doel dat als ANBI is aangemerkt is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Overleg met uw notaris wat de mogelijkheden zijn. Het volgende is belangrijk overwegen:
• U kunt op twee manieren nalaten; door middel van erfstelling of een legaat. Een erfstelling is een procentueel deel (of geheel) van uw bezit, bijvoorbeeld 5% van uw erfenis. Een legaat is een vast omschreven deel uit de erfenis, bijvoorbeeld een vast bedrag of een bepaald goed.
• Een testament moet altijd worden opgemaakt bij de notaris, anders is het niet rechtsgeldig. Neem daarom altijd contact op met uw notaris als u uw erfenis vast wilt laten leggen.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl