NL EN
DONEER NU!

Historische overzichten

Beleid alcoholreclame en alcoholmarketing 1986-2012

Dit artikel schetst de ontwikkeling van het Nederlandse beleid met betrekking tot alcoholreclame en alcoholmarketing tussen medio 1986 en begin 2012, met de daarbij betrokken partijen en organisaties, relevante onderzoeken, beleidsstukken en andere documenten.

Het artikel is geschreven door Esther van den Wildenberg, PhD, beleidsmedewerker bij STAP. Zij was vele jaren verantwoordelijk voor het monitoren van de alcoholreclame en –marketing in Nederland, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Beleid alcoholreclame en alcoholmarketing 1968 - 2012Beleid alcoholreclame en alcoholmarketing 1968 - 2012 (215 kB)

-

Wijziging Drank- en Horecawet 1 januari 2013

In 2000 meldde Els Borst, destijds minister van VWS, dat er een wetsvoorstel zou komen ter introductie van specifiek aan te wijzen gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet. De wetswijziging waarin dit wordt geregeld is 1 januari 2013 in werking getreden, ruim twaalf jaar na de aankondiging ervan.

Sandra van Ginneken, adviseur Drank- en Horecawet bij STAP, maar voorheen (senior)beleidsmedewerker alcohol op het ministerie van VWS, beschrijft in onderstaand artikel de lange weg en de inhoud van deze wetswijziging. Ook geeft zij drie redenen waarom volgens haar het wetstraject zo lang heeft geduurd.

De lange weg naar gemeentelijke toezichthouders Drank- en HorecawetDe lange weg naar gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet (197 kB)

-

Wijziging Drank- en Horecawet 1 januari 2014

In 1997 probeerde Els Borst, destijds minister van VWS, naar één alcoholleeftijd van 18 jaar te gaan. Haar plan strandde. In 2006 deed haar opvolger Hans Hoogervorst een mislukte poging.
In 2007 gaven ministers Guusje ter Horst, André Rouvoet en Ab Klink in een beleidsbrief aan gemeenten te willen toestaan de leeftijdsgrens te verhogen naar 18 jaar. Na kritiek werd dit voorstel eerst aangepast, maar uiteindelijk door Edith Schippers (2011) geschrapt. Begin 2012 vatten Joël Voordewind en Kees van der Staaij het plan op een initiatiefwet in te dienen over de 18-jaarsgrens. Zij vormden een werkgroepje met o.a. Lea Bouwmeester en Hanke Bruins Slot om e.e.a. te realiseren.

Sandra van Ginneken, adviseur Drank- en Horecawet van STAP, heeft recent een overzicht gemaakt van de totstandkoming van de nieuwe alcoholleeftijd. Daar was zij nauw bij betrokken, omdat zij éérst als (senior)beleidsmedewerker op het ministerie van VWS werkte en láter - namens STAP – ondersteuning bood aan het werkgroepje dat de initiatiefwet waarmee de alcoholleeftijd naar 18 jaar is gebracht, door beide Kamers wist te loodsen.

Historie verhoging leeftijdsgrens naar 18 jaar Historie verhoging leeftijdsgrens naar 18 jaar (175 kB)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl