NL EN
DONEER NU!

Advies en onderzoek voor gemeenten

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is wat het lokale alcoholbeleid betreft één van de meest ervaren advies- en onderzoeksorganisaties van Nederland. STAP heeft de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd voor meer dan 100 regio’s, grote én kleinere gemeenten (zie portfolio gemeenten). STAP werkt daartoe sinds 2015 samen met de Universiteit Twente. De taakverdeling is thans als volgt: de Universiteit Twente verzorgt het veldwerk. Op basis van hun rapportage - of soms op basis van een casus die de gemeente aanreikt - geeft STAP dan beleidsadvies aan de gemeente.

Mystery-shop onderzoek naleving leeftijdsgrens
Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen is één van de belangrijkste maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Daarom is het van belang om te weten of alcoholverkopers zich houden aan de bepalingen over leeftijdsgrenscontrôle (Drank- en Horecawet, artikel 20). Om die naleving in een gemeente of een hele regio in kaart te brengen, worden met behulp van getrainde minderjarige ‘mystery-shoppers’ bij verschillende verstrekkingspunten pogingen gedaan om alcohol te kopen. Deze aankooppogingen worden volgens een beproefd wetenschappelijk protocol uitgevoerd. Het voordeel van een wetenschappelijk protocol is dat elk bezoek op dezelfde manier wordt uitgevoerd, wat resulteert in zeer betrouwbare en goed vergelijkbare onderzoeksresultaten. Het protocol waarmee de onderzoekers van de Universiteit Twente werken is aan de leeftijdsgrens van 18 jaar aangepast en wordt zodanig uitgevoerd dat de jonge mystery-shoppers zelf geen strafbare feiten plegen

Aankoopgedrag van jongeren
De onderzoekers van Universiteit Twente kunnen ook het aankoopgedrag van jongeren nauwkeurig in beeld brengen. Op basis daarvan kan STAP dan gemeenten advies geven hoe de naleving te verbeteren. Uit dit type onderzoek kunnen gemeenten opmaken welk percentage jongeren onder de 18 op welke locaties zelf alcohol weet te kopen. Deze gegevens zijn van belang om de lokale handhavingscapaciteit doelgericht in te kunnen zetten.

Alcoholgebruik uitgaanspubliek
De Universiteit Twente heeft ook ervaring met onderzoek naar het alcoholgebruik onder uitgaande jongeren. Door middel van (vrijwillige) blaasproeven kan worden vastgesteld in welke mate jongeren voorafgaand aan het uitgaan indrinken en of zij met een (te) hoog alcoholgehalte ’s avonds naar huis gaan of zich nog op straat bevinden. Dit onderzoek biedt inzicht in het uitgaansgedrag van jongeren en biedt handvatten voor aanbevelingen om te komen tot een doelgericht horecabeleid.

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@stap.nl.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl