NL EN
DONEER NU!

STAP ACTUEEL

Kamerfracties stellen schriftelijke vragen over voorgenomen wijziging Alcoholbesluit (27 september 2023)
Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft eind augustus bij de beide Kamers een ontwerpbesluit tot wijziging van het Alcoholbesluit voorgehangen. De wijziging is een direct uitvloeisel van het amendement Bolkestein. Vier fracties in de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van het voornemen van Van Ooijen schriftelijke vragen ingebracht. Lees verder >>
Nederlandse jongeren weten beter dan volwassenen dat alcohol schadelijk is (26 september 2023)
Nederlandse jongeren (10-17 jaar) zijn in vergelijking met volwassenen beter op de hoogte van de schadelijkheid van alcohol. 39% van de jongeren denkt bij alcohol aan ongezond, ten opzichte van 27% van de volwassenen. Lees verder >>
Gezondheidsorganisaties willen structureel geld voor preventie (25 september 2023)
Mensen helpen om gezonder te leven, oftewel preventie, heeft zin. Dat vonden eerdere kabinetten al en ook nu staat het niet ter discussie. Waarom is er dan geen structureel geld voor beschikbaar? Gezondheidsorganisaties en experts laten EénVandaag weten bezorgd te zijn. Lees verder >>
Van Dalen: “Zet de risico’s van alcohol verplicht op het etiket” (23 september 2023)
Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, gaat in een opiniestuk in de Stentor in op het feit dat op flessen drank geen informatie staat over de risico’s van alcoholgebruik. Lees verder >>
Accijnsopbrengsten eerste halfjaar gestegen (22 september 2023)
De accijnzen op alcoholhoudende dranken hebben in het eerste half jaar van 2023 meer opgebracht dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale opbrengst was €613.000, terwijl dat in het eerste half jaar van 2022 nog €576.000 was. Lees verder >>
Susteams Amersfoort zien veel overlast op straat door alcohol en drugs (22 september 2023)
Amersfoort kent sinds eind januari zogenoemde susteams die in de weekenden actief zijn in het uitgaansgebied en daar jongeren aanspreken op vervelend gedrag. Op basis van hun meldingen is nu een tussenrapportage opgesteld. Lees verder >>

-

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.
PRIVACYBELEID STAP. In onderstaand document vindt u alle informatie over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.
Speciale links: