NL EN
DONEER NU!

STAP ACTUEEL

*

Deze website is reclame- en cookievrij. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP ontvangt ook geen subsidie. Wij zijn dus afhankelijk van opdrachten en donaties. Daarom het verzoek aan de bezoekers van deze site ons werk te steunen met een gift.

Klik hier voor meer informatie.
*

Engelse deelnemers Global Drug Survey rapporteren het vaakst dronkenschap (17 mei 2019)
Uit de Global Drug Survey 2019, een groot internationaal onderzoek naar alcohol- en druggebruik, blijkt dat de Engelse deelnemers het vaakst dronkenschap rapporteerden. Lees verder >>
Geen akkoord in ECOFIN over harmonisering accijnsstelsels (17 mei 2019)
Er is geen akkoord bereikt over de harmonisering van de accijnsstelsels voor alcohol- en tabaksproducten. Frankrijk heeft tijdens de ECOFIN het eigen voorstel - dat gesteund werd door diverse andere lidstaten - laten vallen om strengere grenscontroles voor alcohol- en tabaksproducten in te voeren en geharmoniseerde limieten voor grensoverschrijdend verkeer voor de hele Unie vast te stellen. Lees verder >>
Nieuwe EU gedistilleerd verordening gepubliceerd (17 mei 2019)
Vandaag is de nieuwe EU gedistilleerd verordening nr. 2019/787 gepubliceerd. Deze verordening vervangt EU verordening 110/2008. De weg naar de nieuwe verordening was lang. Lees verder >>
Sportieve Texelse jongeren gebruiken méér alcohol, tabak en cannabis (16 mei 2019)
Recent is het alcoholgebruik van 310 Texelse jongeren uit de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs onderzocht in het kader van een pilot van het Trimbos-instituut waarin 6 gemeenten gaan werken met onderdelen van het IJslandse preventiemodel. Lees verder >>
ECOFIN praat over harmonisering van accijnsstelsels (16 mei 2019)
De ministers van Financiën van de EU-lidstaten buigen zich morgen in Brussel over harmonisering van de accijnsstelsels. Ze doen dat op basis van een voorstel dat de Europese Commissie vorig jaar op tafel legde, dat het vrije verkeer moet faciliteren, een betere inning van de accijnzen mogelijk moet maken en de kosten voor kleine producenten moet verminderen. Lees verder >>
Amsterdam wil vergunningplicht partyboten in Drank- en Horecawet (16 mei 2019)
Een mogelijke drooglegging van de Amsterdamse grachten is van tafel. In een brief aan de gemeenteraad noemt burgemeester Femke Halsema een alcoholverbod op boten ‘onwenselijk’. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.
PRIVACYBELEID STAP. In onderstaand document vindt u alle informatie over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.
Speciale links: