NL EN
DONEER NU!

Medewerkers en adviseurs STAP

Martina foto

Martina Berger
Medewerker financiën en personeelszaken

Werkzaamheden:
Martina is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van STAP en de administratieve afwikkeling van personeelszaken.

Achtergrond:
Opleiding boekhoudster, tevens cursussen voor verschillende boekhoudpakketten.

"Ik vind het belangrijk dat STAP wijst op de gevaren van overmatig alcoholgebruik onder jongeren."

=============================================================================

Wim van dalen

Ir. Wim van Dalen
Directeur STAP

Werkzaamheden:
Wim van Dalen geeft naast zijn functie als manager van STAP leiding aan diverse landelijke en Europese alcoholprojecten.

Achtergrond:
Wim van Dalen is socioloog en in 1976 afgestudeerd in Wageningen als één van de eerste universitair opgeleide gezondheidsvoorlichters in Nederland. Hij heeft 4 jaar gewerkt als landelijk beleidsmedewerker bij een voorloper van het Trimbos-instituut en was daarna ruim 15 jaar werkzaam als respectievelijk projectontwikkelaar en manager in de regionale Verslavingszorg. Vanaf 1986 was hij lid van de adviescommissie van de landelijke Alcoholcampagne ‘DRANK maakt meer kapot dat je lief is’ van het Ministerie van VWS. Vanaf 1996 tot 2002 gaf hij leiding aan deze campagne als medewerker van het NIGZ (Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). In 2002 werd hij directeur van STAP.

"Alcoholgebruik brengt meer schade met zich mee dan we willen weten. Het is de taak van alle professionals om deze kennis onomwonden te communiceren en zich niet te laten inpakken door achterhaalde gevestigde opvattingen of institutionele en of commerciële belangen."

=============================================================================

Fieke franken

Fieke Franken, MSc
Adviseur

Werkzaamheden:
Fieke adviseert namens STAP over (onder meer) mysteryshopping en over jongeren en alcoholreclame. Zij heeft voor STAP talloze mysteryshop-onderzoeken gecoördineerd.

Achtergrond:
Fieke is afgestudeerd binnen de opleiding ‘Master Management, Economics and Consumer studies’ met de specialisatie ‘Public Health and Society’ aan de Wageningen Universiteit. Haar afstudeerscriptie betrof een inventariserend onderzoek naar de ontwikkeling van een interventie ter bevordering van de seksuele gezondheid van ROC studenten. Fieke heeft bij STAP jarenlang gewerkt op het thema 'gemeentelijk alcoholbeleid'

"Het integraal aanpakken van het alcoholprobleem bij jongeren is buitengewoon belangrijk. Met sterk lokaal alcoholbeleid zijn we een stapje dichter bij de oplossing."

=============================================================================

Sandra-van-ginneken

Sandra van Ginneken
Beleidsmedewerker / Adviseur Drank- en Horecawet

Werkzaamheden:
Sandra geeft informatie en advies over de Drank- en Horecawet. Zij had de eindredactie van de door STAP en enkele preventieorganisaties ontwikkelde modelverordening Drank- en Horecawet. Ook stond zij de Kamerleden bij die d.m.v. een initiatiefwetsvoorstel de alcoholleeftijd naar 18 jaar hebben gebracht. Momenteel houdt zij zich vooral bezig met het dossier 'blurring' en met het actueel houden van de website https://www.stap.nl en http://www.stap.nl/en

Achtergrond:
Sandra kan terugkijken op een lange carrière. Zij werkte eerst ruim 11 jaar bij Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van Alcohol- en Druggebruik (SWOAD) in Amsterdam. Van 1986 tot 1996 was zij coördinator van de alcoholcampagne 'DRANK maakt meer kapot dat je lief is' van het ministerie van VWS. Daarna was zij 15 jaar senior-beleidsmedewerker alcohol op datzelfde ministerie. In die functie was zij redacteur van de Alcoholnota 2001-2003 en de Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid (2007). Verder schreef zij mee aan alle wijzigingsvoorstellen Drank- en Horecawet tussen 2000 en 2014. Bovendien zat zij in de diverse teams die de minister van VWS ambtelijke ondersteuning boden tijdens de parlementaire behandeling van deze wijzigingsvoorstellen. Sinds eind 2011 werkt Sandra voor STAP.

"Alcohol is een riskante stof, met name voor jonge mensen. Daarom is het verstandig het alcoholgebruik te denormaliseren."

=============================================================================

Esther van den wildenberg

Dr. Esther van den Wildenberg
Beleidsmedewerker / Campagne Coördinator

Werkzaamheden:
Esther heeft zich bij STAP jarenlang beziggehouden met het monitoren van alcoholreclame. Ook was zij betrokken bij het thema "Alcohol en Hersenen". Thans werkt zij voor de campagne "Alcohol & Borstkanker". Over dit onderwerp schreef zij eerder - in opdracht van KWF-Kankerbestrijding - een groot aantal factsheets.

Achtergrond:
Esther is afgestudeerd psychologe en gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar schadelijk alcoholgebruik en verslaving.

"Het is goed dat STAP het gevoelige en onderbelichte thema van Alcohol & Kanker meer op de kaart zet. We kunnen nog veel mensen bereiken met de boodschap dat alcohol een kankerverwekkende stof is en dat een veilige ondergrens niet is aangetoond."

=========================================================================

Nickie van der wulp

Dr. Nickie van der Wulp
Adviseur

Werkzaamheden:
Nickie adviseert namens STAP over het thema alcohol en zwangerschap. Eerder heeft zij voor STAP het online e-health programma Negenmaandenniet ontwikkeld.

Achtergrond:
Nickie heeft na haar studie bos- en natuurbeheer (Wageningen Universiteit) bij diverse instituten gewerkt als sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Ook was zij geruime tijd directeur van het Korsakov-kenniscentrum. Thans werkt zij bij de Raphaëlstichting. Zij is gepromoveerd op het thema Alcohol en zwangerschap.

"Ik wil dat vrouwen zich bewust zijn van de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap."

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl