NL EN
DONEER NU!

10 Interviews en toespraken

1. Toespraak Ivo Opstelten

Op 19 september 2013 heeft het landelijke congres over Lokaal Toezicht Drank- en Horecawet plaatsgevonden in Ede. Het congres werd bezocht door zo'n 225 deelnemers, variërend van gemeentelijke toezichthouders tot beleidsmedewerkers en regionale projectleiders. Nederlandse deskundigen en een Amerikaanse handhavingsexpert deelden hun kennis en ervaring met het publiek. Minister Ivo Opstelten sprak hen aan het begin van de dag toe door middel van een videoboodschap.

-

2. Interview met Frans van Zoest

Frans van Zoest is projectleider FrisValley, een van de meest succesvolle alcoholprojecten in Nederland. FrisValley heeft als eerste regioproject in Nederland een regionale aanpak voor het toezicht op de Drank en Horecawet ontwikkeld met een zogenoemde BOA-pool. Frans vertelt over de organisatie van deze samenwerking, het beleid dat er aan ten grondslag ligt en de financiering van deze nieuwe taak. Ook de relatie met de Drank- en Horecaverordening komt aan bod.

-

3. Interview met Bart Nieuwenhuizen

Interview met hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen in Den Bosch over de rol van het OM in het Nederlandse alcoholbeleid, meer specifiek het gemeentelijke alcoholbeleid. Ook gaat de hoofdofficier in op de veranderingen van de nieuwe DHW per 1 januari 2013 zoals de strafbaarstelling van jongeren onder 16 jaar.

-

4. Interview met James Wilson

James Wilson is president van de Amerikaanse handhavingskoepel NLLEA (National Liqour Law Enforcement Association). Deze organisatie probeert de deskundigheid op het gebied van alcoholhandhaving in de VS te vergroten. Hij was een van de sprekers op de tweede Europese conferentie over alcoholhandhaving in Stockholm op 15 en 16 November 2012, waar hij sprak over het terugdringen van doorschenken en dronkenschap.

-

5. Interview met Peter Anderson

Interview met Peter Anderson, hoogleraar in o.m. Maastricht en een van de grootste experts in de wereld op het gebied van alcoholbeleid. Hij adviseert vele overheden en heeft veel wetenschappelijke studies op zijn naam staan. Peter Anderson legt uit dat goed alcoholbeleid niet kan zonder duidelijke regels en handhaving daarvan. Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol is cruciaal.

-

6. Interviews met o.a. David Huff en Chris Stolle

In Virginia (USA) handhaaft de ABC (alcohol beverage control) de alcoholwetgeving. De ABC heeft daarvoor gespecialiseerde politiemedewerkers in dienst. Deze toezichthouders zetten al vele jaren zogenaamde loktieners in. Dat zijn minderjarige getrainde jongeren die aankooppogingen doen in verkooppunten. Als de jongere alcohol verkocht krijgt gaat de toezichthouder naar binnen en deelt zowel de verkoper als de leidinggevende een boete uit. Sancties kunnen oplopen tot 1 jaar gevangenisstraf en/of 2500 dollar boete. De naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop in de staat Viginia behoort tot de hoogste ter wereld.

-

7. Interview met Jose Rooijers

Interview met Jose Rooijers, Districtshef West-Veluwe/Vallei van de politie Gelderland Midden. Jose Rooijers houdt zich onder meer bezig met handhaving op het gebied van alcohol en jongeren en ze participeert in het regionale project FrisValley van Regio de Vallei. Jose Rooijers geeft in dit interview haar visie op de Drank- en Horecawet 2013 en de rol van de politie en gemeenten daarbij. Daarnaast gaat ze in op het onderzoek naar alcoholgerelateerde incidenten dat de regio heeft laten uitvoeren. Daarbij is gebruik gemaakt van het registratieiesysteem van de politie.

-

8. Interview met Ina Koning

In september 2011 promoveerde Ina Koning aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft een meerjaren studie uitgevoerd naar de invloed van een ouder/jongeren interventie op het gebied van alcohol. Met haar onderzoek heeft Ina aangetoond dat voorlichtingsinterventies gericht op ouders wel degelijk effectief kunnen zijn in het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren. Daarmee is bevestigd wat al langer werd vermoed, namelijk dat ouders een belangrijke rol spelen in een effectief lokaal alcoholbeleid. In het interview geeft Ina Koning onder andere antwoord op de vraag wat gemeenten concreet kunnen met de uitkomsten van haar studie.

-

9. Interview met Michiel van Baardewijk

Michiel van Baardewijk maakte als lokale toezichthouder deel uit van de pilot met decentraal toezicht op de Drank- en Horecawet (voorafgaand aan de wijziging van de Drank- en Horecawet in 2013). Hij heeft daarbij enorm veel ervaring opgedaan over hoe je lokaal op een goede en slimme manier toezicht kunt houden. Meest bijzondere daarbij is dat zijn werk enorme effecten heeft gehad op de naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop in de regio waar hij werkt (Rivierenland). De naleving die bij de nulmeting ongeveer 20% was steeg naar bijna 80% in de laatste evaluatie. Dit is uniek in Nederland. Michiel heeft daarmee aangetoond dat lokaal toezicht houden niet alleen mogelijk is, maar ook extreem effectief kan zijn.

-

10. Interview met Joël Voordewind

Joël Voordewind is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Hij was hoofd voorlichting van zijn partij en werkte eerder bij het ministerie van Defensie en bij ontwikkelingssamenwerkingorganisaties. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met buitenlandse zaken, immigratie en asiel, ontwikkelingssamenwerking, primair en voortgezet onderwijs, MBO, jeugd en alcoholbeleid. In dit filmpje gaat hij in op de achtergronden van de Drank- en Horecawet 2013.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl