NL EN
DONEER NU!

Offerte-aanvraag

Alcoholbeleid is een expertisegebied geworden de laatste jaren. STAP heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van dit beleidsterrein. De introductie van een ‘evidence based’ model voor lokaal alcoholbeleid is daarvan een voorbeeld. Dit model is inmiddels door de meeste gemeenten en regio’s overgenomen in de beleidsontwikkeling. STAP heeft ook diverse evaluatiemethoden voor lokaal alcoholbeleid ontwikkeld. Bijvoorbeeld mystery-shopping, dat inmiddels in veel gemeenten gemeengoed is geworden. Ook toezicht en handhaving behoren tot het expertisegebied van STAP. Op nationaal en Europees niveau wordt onderzoek uitgevoerd naar effectieve methoden om de alcoholwetgeving te handhaven.

Voor meer informatie of een offerte van STAP/Universiteit Twente kunt u ons mailen (info@stap.nl). STAP is een non-profit organisatie en daarom kunnen wij de kosten van het onderzoek laag houden. De kosten en planning van het onderzoek zijn afhankelijk van het type onderzoek en vaak ook van de grootte van de gemeente.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl