NL EN
DONEER NU!

Advies en onderzoek voor andere opdrachtgevers

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft de afgelopen jaren ook voor andere organisaties opdrachten uitgevoerd. Omdat STAP beschikt over specifieke kennis, een groot nationaal en internationaal netwerk en ervaren medewerkers betreffen het uiteenlopende projecten.

Enkele voorbeelden:

*Voor KWF Kankerbestrijding heeft Dr. Esther van den Wildenberg van STAP een literatuuranalyse uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholgebruik en diverse vormen van kanker.

*In opdracht van de Hersenstichting hebben Dr. Esther van den Wildenberg en Merel Lubbers Msc van STAP een netwerkanalyse gemaakt van de Nederlandse instellingen en professionals die in hun werk te maken hebben met het thema Alcohol en Hersenen.

*In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft STAP onder leiding van Ir. Wim van Dalen een onderzoek uitgevoerd onder alle Nederlandse gemeenten naar de inhoud en kwaliteit van de lokale Preventie- en Handhavingsplannen. In deze plannen beschrijven de gemeenten hun beleid en activiteiten die moeten bijdragen aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.

*In opdracht van de Stichting Vroeg op Stap hebben Merel Lubbers Msc, Sandra van Ginneken en Ir. Wim van Dalen een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot het horeca-sluitingstijdenbeleid van de Nederlandse gemeenten.

*In opdracht van de Europese Commissie heeft STAP deelgenomen aan diverse onderzoeks- en beleidsprojecten op het terrein van alcoholbeleid. Recentelijk gaat het om het project AMPHORA (onderzoek naar de invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van jongeren), ALICE RAP (onderzoek naar de invloed van alcoholreclame op behandelde alcoholisten), Let it Happen (deskundigheidsbevordering t.b.v. jongerenorganisaties uit een aantal Europese landen) en RARHA (Beoordeling kwaliteit 45 alcoholpreventie-interventies uit alle lidstaten van de Europese Unie).

*In opdracht van de WHO Afrika is onderzoek uitgevoerd in een vijftal Afrikaanse landen naar de invloed van alcoholreclame op de houding en het gedrag van jongeren.

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@stap.nl.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl