De radicale terugval strookt geheel met de resultaten van een enquête die Novadic Kentron vorige week hield onder eigen preventiewerkers in West-Brabant. ,,Daaruit blijkt dat er nu veel minder problemen zijn met jongeren die alcohol of drugs gebruiken dan voor corona.”

Alex van Dongen Preventiewerker Novandic-Kentron

Van Dongen legt uit hoe dat komt: ,,Jongeren gebruiken hun eerste biertje of jointje meestal samen met anderen: alcohol vaak thuis of bij vrienden thuis en een jointje op straat in een hanggroep.  Dat groepsproces is van doorslaggevend belang. Door corona mogen jongeren niet meer in groepen bijeen komen en zijn cafés en sportkantines dicht. Zo valt de trigger weg.”

Bron: BN DeStem