Copy
      Alcohol Actueel nr 28

9 mei 2022

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Reclame voor alcoholvrij bier in populaire Britse tv-soaps

29 april 2022

Heineken heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de makers van de populaire tv-soaps Coronation Street en Emmerdale.

Volgens de deal is het alcoholvrije bier van het bedrijf, Heineken 0.0, de komende 12 maanden te zien op de tap in The Rovers Return en The Woolpack, de fictieve pubs die centraal staan in de programmascripts.

Heineken beweert dat de deal deel uitmaakt van een missie om alcoholvrij en -arm bier te normaliseren. Maar het Schotse Parlementslid K. MacAskill vindt dat Heineken gewoon het bredere merk promoot en mensen aanmoedigt om alcoholhoudend bier te drinken, waarbij ze – door voor 0.0 reclame te maken – de regels voor alcoholreclame op tv kunnen omzeilen.

Hij voegt eraan toe: "Ze doen het niet omdat ze geïnteresseerd zijn in het promoten van hun bier met een laag alcoholgehalte, ze doen het omdat ze geïnteresseerd zijn in het promoten van hun merk.”

Reclame voor alcoholvrij bier in populaire Britse tv-soaps

Bron: dailyrecord.co.uk.

Jongeren veroorzaken vaker overlast in horeca dan vóór corona

24 april 2022

Jongeren veroorzaken vaker overlast in de horeca dan voor de pandemie, zeggen experts tegen NU.nl. Met name jongeren voor wie uitgaan nieuw is, lijken vaker de grens op te zoeken.

Onder meer Koninklijke Horeca Nederland hoort het geluid van horecaondernemers. De brancheorganisatie zegt dat een deel van de uitgaanders het gevoel lijkt te hebben dat ze de afgelopen jaren moeten inhalen en daardoor meer grenzen overgaan. Voor sommige jongeren is het uitgaan in de horeca daarbij nieuw, omdat zij de afgelopen twee jaar nog niet uit konden gaan.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), een onafhankelijke stichting die veiligheidsproblemen in kaart brengt, ziet dezelfde ontwikkeling. "Het lijkt erop dat jongeren vaker de remmen los gooien terwijl ze niet gewend zijn aan grote hoeveelheden alcohol", aldus Raoul Verwey van het CCV. "Dat leidt tot meer agressie en zelfs vechtpartijen."

Ook een woordvoerder van Trimbos, een kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid, zegt de signalen te herkennen. Het instituut wijst ook op andere gevaren. Zo raken mensen na een coronaperiode met minder prikkels, sneller geprikkeld. Dat vergroot de kans op irritatie en agressief gedrag.

Verschillende gemeenten zeggen tegen problemen aan te lopen. "Mensen zijn eerder dronken, heftiger dronken en vertonen vaker gedrag dat vóór de pandemie vrijwel niet voorkwam", zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Ook volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven moet vooral "de nieuwe generatie stappers" wennen om naar de horeca te gaan. In Utrecht wordt van een probleem gesproken. "Onze inspecteurs merken het op straat en ondernemers geven aan dat ze meer jongeren moeten weigeren die te dronken zijn", aldus een woordvoerder.

Drie gemeenten die NU.nl heeft benaderd gaven aan geen zorgwekkende signalen te hebben ontvangen. "Mensen moeten even weer wennen aan de 'nieuwe' situatie, maar zijn goed aanspreekbaar en er zijn geen heftige incidenten", zegt bijvoorbeeld een woordvoerder van de gemeente Enschede.

Bron: nu.nl.

 

Blurring weer dichterbij na verwerping motie in Tweede Kamer

20 april 2022

Het is de Partij voor de Dieren niet gelukt om een drempel op te werpen voor het kabinetsplan om winkels, zoals kappers, boekhandels en supermarkten, toe te staan alcohol te schenken. Dat wordt blurring genoemd.

Eva van Esch wilde, net als Songül Mutluer (PvdA) en Liane den Haan (Fractie Den Haan), dat het kabinet eerst meer advies in zou winnen bij experts over de risico’s en schade voor de volksgezondheid. Een motie met het verzoek aan de regering om de gevolgen van het toestaan van blurring te onderzoeken werd gisteren verworpen in de Tweede Kamer. "VVD, PVV, FVD, Van Haga en D66 stemden tegen," aldus Van Esch. Zij is vooral niet te spreken over die laatste partij: "D66 doet net alsof ze een partij zijn waar gezondheidspreventie belangrijk is. Maar als puntje bij paaltje komt stemt D66 tegen een motie om de gevolgen van blurring te onderzoeken. Ze sluiten hun ogen om de wens van de VVD - de verkoop van alcohol op veel meer plaatsen toestaan - in te willigen."Kamerlid Jeanet van der Laan reageert: "D66 vindt dat gezondheid en preventie van chronische ziekten meer prioriteit verdienen. Het is bijvoorbeeld van belang om een voedselomgeving te creëren waarin de gezonde keuze de makkelijke keuze is." Volgens D66 betekent dit echter niet dat we alles moeten verbieden. Van der Laan: "Mensen moeten vrij zijn om zelf keuzes te maken. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om mengformules toe te staan door het reguleren van blurring in winkelgebieden. Zo blijft het mogelijk om een wijntje te drinken bij de kapper of een fles olijfolie te kopen bij een Italiaans restaurant. Daarbij is wel de afspraak gemaakt dat dit op een verantwoorde manier gebeurt door streng toe te zien op alcoholmisbruik. De constatering dat blurring als losse maatregel te veel negatieve effecten heeft, is vooral gebaseerd op aannames. Dat betekent niet dat we problematisch alcoholgebruik en gebruik door minderjarigen, bagatelliseren. We moeten dit voorkomen en dat doen we onder andere met het preventieakkoord." D66 heeft nog wel vragen over de invoering, schrijft Van der Laan, maar meer advies is niet nodig.


Ninette van Hasselt (foto) van het Trimbos, het kennisinstituut op het gebied van alcohol, tabak en drugs, is verbijsterd. "Alle gezondheidsdeskundigen zullen je vertellen dat we hiermee alcohol verder normaliseren en dat dat schadelijk is voor de gezondheid van onze jongeren: hoe zichtbaarder en beschikbaarder alcohol is, hoe meer er wordt gedronken en juist jongeren zijn daar heel gevoelig voor. Kennelijk hebben we in Nederland een politieke realiteit en een realiteit van de wetenschap."

Bron: kro-ncrv.nl.

Winnaars Amstel Gold Race krijgen enorm glas bier

14 april 2022

Winnaars Amstel Gold Race krijgen enorm glas bierWe kennen een pint, fluitje en vaasje, maar Michał Kwiatkowski en Maria Cavalli kregen voor het winnen van de Amstel Gold Race een zeer omvangrijke beloning. Voor de winnaars stond, dankzij de sponsor, een enorm biertje klaar, waar de Pool gretig een slok van nam.

Het maken van reclame met een erg groot glas alcoholhoudende drank is in strijd met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Artikel 1 van de code bepaalt dat terughoudendheid in alle alcoholreclame geboden is. Daarvan is – aldus de toelichting - geen sprake als een glas wordt getoond dat groter is dan tweemaal het standaardglas. Dat is hier het geval. Daarom heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen deze reclame-uiting van het merk Amstel.

Bron: eurosport.nl.

Gezondheidswaarschuwingen op drankverpakkingen effectief

6 april 2022

Alcoholverpakkingen zijn een potentieel waardevol middel om product- en gezondheidsgerelateerde informatie te communiceren. Daarom is er vanuit de wetenschap, maar ook vanuit de politiek hoe langer hoe meer belangstelling voor de mogelijkheden om dergelijke boodschappen in te zetten voor gezondheidscommunicatie.

In een nieuw artikel in Drug and Alcohol Review worden de resultaten gepubliceerd van een online experiment onder 1.360 18-35-jarige Britse drinkers.

Voor het gerandomiseerde experiment kregen de deelnemers verschillende wodka-flessen te zien: een wodkafles zonder waarschuwingen (controlegroep), kleine tekstwaarschuwingen, grote tekstwaarschuwingen en picturale waarschuwingen (inclusief tekst). Gekeken werd of dergelijke boodschappen effect hadden op de aantrekkelijkheid en de sociale acceptatie van het product, en wat de impact was van de boodschap (cognitief en gedragsmatig).


Uit het onderzoek bleek dat 40% van de deelnemers zelden of nooit gezondheidsinformatie op de verpakking ziet. Bijna driekwart leest of bekijkt die informatie zelden of nooit.

De meeste deelnemers zijn voorstander van het weergeven op de verpakkingen van bepaalde product- en gezondheidsgerelateerde informatie (bijv. eenheden, ingrediënten). Vergeleken met de controlegroep, vonden de deelnemers producten met waarschuwingen eerder onaantrekkelijk en sociaal onacceptabel. Ook hadden dit soort waarschuwingen een positieve invloed op alcoholgerelateerde cognities en gedragingen. Zo hadden picturale waarschuwingen (inclusief tekst) een 10 keer grotere kans om cognities en gedrag positief te beïnvloeden.

De onderzoekers concluderen dat gezondheidswaarschuwingen op alcoholverpakkingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het geven van gezondheidsboodschappen. Grote picturale of tekstwaarschuwingen kunnen helpen om de aantrekkingskracht en sociale acceptatie van alcoholhoudende dranken tegen te gaan en het bewustzijn te vergroten van de risico’s van het gebruik van deze producten. Dat kan bijdragen aan een beperking van de consumptie en dus ook aan alcoholschade.

Jones, D., Moodie, C., Purves, R.I., Fitzgerald, N. and Crockett, R. The role of alcohol packaging as a health communications tool; an online cross-sectional survey and experiment with young adult drinkers in the United Kingdom. Drug and Alcohol Review (2022). DOI: 10.1111/dar.13469.

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dar.13469

Zelfs lage prenatale alcoholblootstelling heeft effect op hersenen

5 april 2022

Uit nieuw onderzoek, verschenen in JAMA Network Open, blijkt dat prenatale blootstelling aan alcohol – zelfs in kleine hoeveelheden – effect heeft op de hersenen.

Daartoe werden 135 kinderen van bijna 10 jaar die prenataal aan alcohol waren blootgesteld, vergeleken met vrijwel even oude kinderen die dat niet waren (ook niet voordat de moeder wist dat ze zwanger was). De moeders die alcohol gebruikten dronken gemiddeld 1 glas alcohol per week. De kinderen uit beide groepen waren niet prenataal blootgesteld aan andere schadelijke stoffen (bijv. tabak, cannabis, illegale drugs).

Uit de studie blijkt dat de aan alcohol blootgestelde kinderen een lagere fractionele anisotropie in verschillende witte stofgebieden van de hersenen hadden, in vergelijking met kinderen uit de controlegroep. Een lagere fractionele anisotropie geeft aan dat de kwaliteit van de witte stof minder is. Ook hadden de kinderen die aan alcohol waren blootgesteld meer gedragsproblemen dan de kinderen die niet aan alcohol waren blootgesteld.Deze resultaten suggereren dat prenatale alcoholblootstelling, zelfs in kleine hoeveelheden, bij kinderen een meetbaar effect heeft op de hersenstructuur.

Long, X. and Lebel, C. Evaluation of Brain Alterations and Behavior in Children With Low Levels of Prenatal Alcohol Exposure. JAMA Network Open (2022) 5(4):e225972. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.5972

Bron: jamanetwork.com.

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp