Copy
      Alcohol Actueel nr 26

1 maart 2022

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

WHO Europa: verhogen van alcoholaccijns kan 133.000 levens per jaar redden


23 februari 2022

Vele duizenden levens zouden elk jaar kunnen worden gered in de Europese regio van de WHO als de lidstaten meer accijns op alcohol zouden heffen. Nu sterven elke dag in Europa zo'n 2.500 mensen als gevolg van alcoholgebruik.

Om de onbenutte kracht van gezondheidsbelastingen te vergroten, heeft de WHO laten uitrekenen hoe betaalbaar alcoholhoudende dranken in Europa zijn en wat het effect zou zijn als in heel Europa een minimumaccijns zou worden geheven op de detailhandelsprijs van alle alcoholhoudende dranken. De resultaten van deze studie zijn verschenen in Lancet Regional Health.

Volgens de studie, die werd uitgevoerd door een werkgroep van de NCD Advisory Council, zouden elk jaar 40.000 levens worden gespaard als de Europese lidstaten van de WHO een minimumaccijns van 25% van de detailhandelsprijs zouden invoeren. Er zouden zelfs 133.000 levens gespaard worden als ze een minimumaccijns van 15% zouden invoeren in combinatie met één minimum detailhandelsprijs per eenheid alcohol, ongeacht het soort drank.

Dit aantal zou aanzienlijk kunnen toenemen met een hogere accijnsdruk, wat betekent dat het verhogen van de alcoholaccijns als een prioriteit voor de volksgezondheid moet worden beschouwd.

"We hebben berekend hoe de verhoging van de alcoholaccijns de sterfte in de Europese regio van de WHO zal beïnvloeden. En deze gegevens laten duidelijk zien hoe gunstig deze maatregel zal zijn voor de gezondheid van mensen," aldus Dr Jürgen Rehm, lid van de NCD Advisory Council.


Dr. Carina Ferreira-Borges                             Dr. Jürgen Rehm

Volgens de WHO moet heffen van accijns gezien worden als een gezondheidsmaatregel en niet als een puur economisch instrument. "Vandaag de dag volgen meer dan de helft van de lidstaten de aanbeveling van de WHO om de accijnsdruk op tabak minimaal 75% van de detailhandelsprijs te laten bedragen," aldus Dr. Carina Ferreira-Borges, ad interim Directeur voor NCD’s en programmamanager voor alcohol en illegale drugs van WHO Europa. Accijnsheffing op alcohol is een vergeten gezondheidsinstrument.

M. Neufeld, P. Rovira, C. Ferreira-Borges, C. Kilian, F. Sassi, A. Veryga and J. Rehm. Impact of introducing a minimum alcohol tax share in retail prices on alcohol-attributable mortality in the WHO European Region: A modelling study. Lancet Regional Health (2022) 100325. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100325

Bron: who.int.

impact-of-introducing-a-minimum-alcohol-tax-share-in-retail-prices.pdfimpact-of-introducing-a-minimum-alcohol-tax-share-in-retail-prices.pdf (669 kB)

Van Ooijen: Schrappen bijschrijving 'dagleidinggevenden' op de vergunning onwenselijk om ondermijning te voorkomen

 

21 februari 2022

Van Ooijen: Schrappen bijschrijving dagleidinggevenden onwenselijkStaatssecretaris Maarten van Ooijen heeft de Tweede Kamer antwoord gegeven op vragen over o.a. de Alcoholwet.  Het gaat o.a. over de vraag of zogenaamde dagleidinggevenden of beheerders van vergunningplichtige bedrijven niet meer op het aanhangsel bij de vergunning vermeld hoeven te worden. Als dat gebeurt hoeven deze mensen niet meer gescreend te worden.

Uit zijn reactie op de vragen van de Kamerfracties blijkt dat hij het eens is met de gemeenten die van oordeel zijn dat het schrappen van de verplichte bijschrijving van dagleidinggevenden of beheerders op het aanhangsel bij de vergunning onwenselijk is. De staatssecretaris motiveert zijn standpunt door te stellen dat er signalen zijn dat ondermijning plaats kan vinden binnen horecabedrijven.

Van Ooijen licht ook toe waarom deze bijschrijving in de wet is opgenomen. "Met deze bijschrijving is immers geregeld dat er in een horecagelegenheid of slijterij altijd minimaal één persoon aanwezig is die van onbesproken levensgedrag is en getoetst is op zijn of haar strafrechtelijk verleden. Daarnaast kan deze persoon overig personeel en klanten op normen en waarden aanspreken, overlast voorkomen, de zaak sluiten als het sluitingstijd is en beslissen om dronken bezoekers geen alcoholhoudende dranken meer te verstrekken. Gelet op het belang voor de volksgezondheid dient een schadelijk product als alcohol immers op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving te worden verstrekt. Dit is de reden dat de dagleidinggevende/beheerder op de vergunning dient te zijn bijgeschreven."

Op basis van de suggesties uit het onderzoek zal Van Ooijen nu samen met de minister van Justitie en Veiligheid bezien in hoeverre het schrappen van de verplichte bijschrijving van de dagleidinggevenden/beheerders van uitsluitend slijtersbedrijven juridisch onderbouwd kan worden. Van Ooijen zal de Kamer voor het zomerreces hierover nader informeren.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

 

Goedkope wijn: grootschalige productie en veel bestrijdingsmiddelen

 

18 februari 2022

Wijn kost in de supermarkt gemiddeld net onder de € 4,00. Dat kan alleen door grootschalige productie en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En dat is niet zonder risico, ontdekten de makers van het tv-programma ‘De prijsknaller’.

Om de wijn goedkoop te houden moet de boer zonder veel kosten grote hoeveelheden druiven oogsten, tot wel 15.000 kg per hectare. En daarvoor worden kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt (bijna elke week!). De druiven worden niet met de hand, maar mechanisch geoogst. Ook wordt de wijn niet op de boerderij, maar in grote faciliteiten gebotteld.


  Eva Cleven van 'De Prijsknaller' in gesprek met wijnproducent

Het ruime gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft consequenties: voor de biodiversiteit, de werknemers in de wijnbouw en de wijndrinker. Ziekten als gevolg daarvan zijn kanker en Parkinson (in Frankrijk officieel erkend als beroepsziekte in de wijnbouw). Verder heeft het effect op de darmen.

Biologische wijnbouw maakt de wijn veel duurder. Zonder bestrijdingsmiddelen kost de productie alleen al €7,50.

Bron: npo3.nl.

Europarlement zwakt initiatiefadvies kankerpreventie af mede als gevolg van lobby alcoholindustrie

16 februari 2022

De afgelopen dagen heeft het Europarlement gesproken en gestemd over "Strengthening Europe in the fight against cancer", het initiatiefadvies met beleidsmaatregelen in het kader van kankerpreventie van het Special Committee on Beating Cancer (BECA).

Het advies zelf is aangenomen met 625 stemmen voor, 15 tegen en 27 onthoudingen. Helaas zijn ook enkele belangrijke amendementen aanvaard, waarvoor de alcoholindustrie (zowel de brouwers als de wijnindustrie) de voorbije weken stevig heeft gelobbyd. Met name de invloed van de alcoholindustrie op vooral de EU-parlementariërs uit de zuidelijke landen bleek omvangrijk.

De belangrijkste amendementen op de alcoholparagrafen betreffen:
- de passage waarin gepleit wordt voor gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen. Dat is nu geworden: 'informatie over matig en verantwoord gebruik op verpakkingen'; waardoor het voorstel weinig meer te maken heeft met een gezondheidswaarschuwing.
- de passage waarin wordt gevraagd om een verbod op alcoholsportsponsoring. Dat is geworden een verbod op alcoholsponsoring van sportevenementen die voornamelijk door jongeren worden bezocht.


Dr. Andreas Charalambous                Dr. Peter Rice

Dr. Andreas Charalambous: Burgers wordt recht op informatie ontzegd
De voorzitter van de European Cancer Organisation, Andreas Charalambous, reageerde zeer teleurgesteld op de uitslag van de stemmingen, met name over het schrappen van het advies gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen te verplichten.
"Burgers hebben recht op informatie over de gezondheidsrisico's van de consumptie van producten die ze kopen. De European Cancer Organisation, met partners uit de hele wetenschappelijke en volksgezondheidsgemeenschap, zal blijven pleiten voor waarschuwingsetiketten op alcoholproducten. We hopen dat meer leden van het Europees Parlement de noodzaak zullen inzien om de volksgezondheid in deze kwestie voorop te stellen."

Dr. Peter Rice:  De wetenschap zal aan de deur blijven kloppen
De voorzitter van Eurocare, Peter Rice, laat eveneens weten teleurgesteld te zijn. "Het publiek heeft recht op gezondheidsinformatie en dit zou op het productetiket moeten staan. Ze hebben het recht om te weten dat de wetenschap zegt dat het risico op kanker toeneemt met elk niveau van alcoholgebruik." Hij waarschuwt de branche: "De wetenschap zal aan de deur blijven kloppen".

Overigens bevat het advies nog wel enkele aanscherpingen van het Europees alcoholbeleid. Zo staat nu zwart op wit dat het Europarlement in meerderheid van oordeel is dat:
- een verhoging van de accijnzen op alcoholhoudende dranken moet worden overwogen;
- minderjarigen beschermd moeten worden tegen commerciële alcoholcommunicatie en productplaatsing/sponsoring van alcoholmerken, met name in de digitale omgeving;
- de vermelding van de ingrediënten en voedingswaarde op verpakkingen van alcoholhoudende dranken (en in aanvulling daarop introductie van digitale informatie) verplicht moet worden.

Bron: europarl.europa.eu.

strengthening-europe-in-the-fight-against-cancer---text-adopted.pdfstrengthening-europe-in-the-fight-against-cancer---text-adopted.pdf (295 kB)

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp