Alcohol Actueel nr 22

1 november 2021

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Alcohol-actieweek met campagne 'Zien drinken, doet drinken’ start vandaag

1 november 2021

AAN start in Alcohol-actieweek campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ De campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, die vandaag van start zal gaan in het kader van de Alcohol-actieweek 2021, wil ouders ervan bewust maken dat het beter is geen alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn.

In de campagne staat de oproep aan ouders centraal om na te denken over het effect van het drinken van alcohol waar kinderen bij zijn. De oproep aan ouders wordt overgebracht via campagne-filmpjes op sociale en regionale media, maar ook via webinars voor ouders. Alle campagnematerialen zijn te zien op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl.

De Alcohol-actieweek wordt georganiseerd door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) in samenwerking met gemeenten, regionale GGD’en en Instellingen voor Verslavingszorg. Meer informatie over AAN via deze link
De campagne wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderzoek leert dat als ouders het normaal vinden alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn, de kans groter is dat die op te jonge leeftijd zelf gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar.

Uit een vooronderzoek van AAN onder 750 ouders komt opvallend genoeg naar voren dat ruim de helft van de ouders weet dat ze beter niet kunnen drinken als hun kinderen erbij zijn. Toch zegt slechts 1 op de 3 ouders dat ook daadwerkelijk te doen. Vooral vaders hebben er moeite mee om het glas te laten staan in aanwezigheid van hun kinderen.

start-landelijke-en-regionale-alcohol-actieweek-zien-drinken-doet-drinken.pdfstart-landelijke-en-regionale-alcohol-actieweek-zien-drinken-doet-drinken.pdf (494 kB)

  

Minder jongeren aan de alcohol in coronajaar 2020

1 november 2021

In 2020, tijdens de coronapandemie, verliep het leven van jongeren anders dan in voorgaande jaren. Zo dronken jongeren onder de 18 jaar (met name meisjes) minder alcohol en jongeren van 18 tot 25 jaar (met name jongens) minder overmatig. Dat meldt het CBS in het vandaag verschenen Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor.

Andere opvallende zaken: In het voortgezet onderwijs gingen meer scholieren over en bijna alle eindexamenkandidaten haalden hun diploma. Er waren minder jongeren aan het werk. Het aantal jongeren met jeugdzorg verminderde, het aantal meldingen van kindermishandeling nam daarentegen toe. Ook zeiden jongeren in 2020 minder vaak dan in 2019 gelukkig en tevreden met hun leven te zijn.


In 2020 meldde 28% van de jongeren van 12 tot 18 jaar in de afgelopen twaalf maanden weleens alcohol te hebben gedronken. Een jaar eerder was dat nog 35%. Deze daling is geheel toe te schrijven aan de 12- tot 18-jarige meisjes. Bij hen nam het aandeel dat alcohol dronk af van 37% in 2019 naar 23% in 2020, terwijl dat bij de jongens vrijwel gelijk bleef (32%). Van de jongeren van 12 tot 18 jaar had 2% in 2020 overmatig alcohol geconsumeerd de afgelopen 12 maanden.

Onder jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar is het aandeel drinkers in 2020 niet veranderd. 85% van de mannen en 84% van de vrouwen van die leeftijd dronk in 2020 weleens alcohol. In deze leeftijdsgroep daalde het aandeel overmatige drinkers van 14% in 2019 naar 10% in 2020. Dit komt vrijwel geheel door de afname van overmatig drinken onder de mannen van die leeftijd van 17% naar 10%.

Bron: cbs.nl.

  

“Stop de bierverkoop in stadions”

21 oktober 2021

 “Stop de bierverkoop in stadions”Dit seizoen is er een nieuw fenomeen ontstaan in de eredivisie; het biergooien. Het meest extreme voorbeeld was afgelopen zondag tijdens de Gelderse derby toen Vitesse-back Maximilian Wittek werd bekogeld met bekers bier en andere dranken. In het tv-programma Studio Voetbal werd besproken wat hiertegen te doen.

Pierre van Hooijdonk vindt dat een scheids een wedstrijd dan gewoon tijdelijk moet staken. “In het allerslechtste geval zal je ook straffen op moeten gaan leggen, dan hou je een vak maar leeg voor een wedstrijd. Je moet het ergens stoppen. Ik vind dat de KNVB en de clubs verplicht zijn om hun eigen supporters op te voeden waar nodig.”

Arno Vermeulen denkt aan meer drastische maatregelen: “Het is nu elke wedstrijd raak, dan stoppen we toch gewoon met de bierverkoop? Jammer van het geld.”

Volgens Theo Janssen, middenvelder van het kampioensteam van FC Twente in 2010, is dit onmogelijk. “Hoeveel procent omzet is dat van een club? Als je dat weghaalt, dan valt de helft van de clubs om.”

Ibrahim Afellay weet niet of deze trend te stoppen is.

Bron: twenteinsite.nl.

Grolsch komt met interactieve ‘bar’ in supermarkt

20 oktober 2021

Grolsch komt met interactieve ‘bar’ in supermarkt Grolsch Meesterbrouwer Marc Janssen duikt binnenkort op in supermarkten door heel Nederland, om advies te geven over de speciaalbieren. Niet de daadwerkelijke meesterbrouwer zelf, maar een kartonnen versie van de meesterbrouwer in een display.

Het display is een nabootsing van een horecabar, waar de meesterbrouwer de rol van barman vertolkt. Klanten die de barcode van een flesje Grolsch scannen krijgen via de display tekst en uitleg over het bier. De display zorgt voor extra beleving in het bierschap.

Door het advies ontdekken klanten – aldus Grolsch - niet alleen het diverse aanbod van bieren, maar leren ze ook meer over de smaak van het bier. “Ons doel is om hen te helpen om op de winkelvloer hun keuze makkelijker te maken” vertelt Iris Weelink, Brand Activation Manager bij Grolsch.

Volgens Sandra van Ginneken, medewerker van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, maakt deze nieuwe marketingactie duidelijk dat alcoholproducenten het zouden toejuichen als de Alcoholwet het zou toestaan dat in supermarkten (tijdelijke) bars mogen worden ingericht. Daarom waarschuwt zij voor de initiatiefwet Regulering Mengformules van Thierry Aartsen. "Ik verwacht dat als die wet wordt aangenomen, er in elke grote super een wijn- en bier proefbar zal komen." Zij vindt dat onverstandig, vanuit volksgezondheidsoogpunt. Met name voor kinderen, jongeren en voor mensen die in herstel van alcoholverslaving zijn, is deze aantrekkelijk ogende vorm van alcoholpromotie volgens haar zeer ongewenst. 

Bronnen: tubantia.nl en foodclicks.nl.

Veel vragen Kamerfracties over bieraccijnsvoorstellen

18 oktober 2021

Veel vragen Kamerfracties over bieraccijnsvoorstellen De leden van de Vaste Commissie voor Financiën hebben talloze vragen gesteld over het wetsvoorstel Implementatie Richtlijnen Accijns 2022 van staatssecretaris Hans Vijlbrief.

De vragen komen zowel van de vier partijen in Rutte III, als van de oppositiepartijen PVV, SP, PvdA, GL, BBB-fractie en Groep Van Haga. Ze hebben met name betrekking op het voorstel de heffingsgrondslag te wijzigen en het voorstel het verlaagde tarief voor kleine brouwers te schrappen.

Uit de gestelde vragen blijkt dat de meeste fracties zich zorgen maken over de toekomst van de kleine brouwerijen in Nederland. Welke andere landen hebben nu verlaagde tarieven voor kleine brouwers en hoe hoog zijn die kortingen? Hoe gaat de certificering van kleine brouwers geregeld worden? RTL berichtte onlangs dat een meerderheid van de Kamerfracties nu al een streep gezet heeft door het voorstel het verlaagde tarief voor kleine brouwers te schrappen. De leden van de PvdA-fractie noemen het zelfs "een maf voorstel".

Alcohol en gezondheid is blinde vlek voor Parlement 
Opvallend is dat er geen enkele vraag is van de Kamerfracties over de gezondheidsaspecten van de voorstellen m.b.t. bieraccijns. De woorden alcoholbeleid en alcoholschade komen ook niet in het document voor. Het woord volksgezondheid éénmaal, maar in een alinea over de implementatie van de Europese richtlijn en de gevolgen voor goedkope sterke drank, niet in de teksten over de voorstellen m.b.t. bieraccijns. Waarom vragen de Kamerleden niet naar de verwachte gevolgen van de wijziging van de heffingsgrondslag op het biergebruik van probleemdrinkers? Of naar het gevolg voor laaggradige bieren en de consequenties daar weer van? Blijkbaar is volksgezondheid nog steeds een blinde vlek voor de leden van de Vaste Commissie voor Financiën.

Link naar gehele artikel op stap.nl 

verslag-wet-implementatie-richtlijnen-accijns-2022.docxverslag-wet-implementatie-richtlijnen-accijns-2022.docx (46,0 kB)

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp