Alcohol Actueel nr 21

6 oktober 2021

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Wetsvoorstel: n tarief voor bieraccijns op basis van alcoholgehalte

28 september 2021

Wetsvoorstel: n tarief voor bieraccijns op basis van alcoholgehalteStaatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) heeft vandaag het wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 ter goedkeuring aan de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding voor deze wijziging zijn drie Europese richtlijnen (de horizontale accijnsrichtlijn, de richtlijn alcoholaccijns en de richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen).

In dit wetsvoorstel zijn twee belangrijke wijzigingen van de Wet op de Accijns opgenomen. Ten eerste wordt de basis voor de berekening van de bieraccijns gewijzigd van graden Plato naar volumeprocenten alcohol en komt er n tarief op basis van het alcoholgehalte (7,49 per hectoliter per volumeprocent alcohol). Ten tweede komt het verlaagde tarief voor kleine brouwerijen te vervallen. Beide wijzigingen zullen 1 januari 2023 in werking treden.

Accijnstarieven worden sinds lange tijd niet aangepast aan inflatie
STAP is blij met wijziging van de accijnsgrondslag, maar mist correctie van de tarieven voor de inflatie. Aanpassing van de accijnzen op alcoholhoudende dranken is volgens STAP alleszins terecht, gezien de schade die alcohol veroorzaakt. Het RIVM en drie andere onderzoeksinstituten hebben in 2019 uitgerekend dat de maatschappelijke en private kosten van alcoholgebruik in 2013 naar schatting 5.806 7.418 miljoen bedroegen. Het betreft kosten als gevolg van voortijdige sterfte, verlies aan arbeidsproductiviteit, inzet politie en justitie, zorgkosten en verkeersongevallen. De opbrengsten van de accijnzen op alcoholhoudende dranken waren in dat jaar   1.040 miljoen. De totale baten, inclusief producentensurplus, waren 1.330 1.630 miljoen. De accijnsopbrengsten dekten in 2013 de kosten dus in het geheel niet. De situatie is sindsdien niet wezenlijk veranderd. Vorig jaar (dus 2020) bedroegen de accijnsinkomsten 1.034 miljoen.

STAP vindt het volstrekt onacceptabel dat als gevolg van de lobby van de alcoholindustrie de accijns op bier ongewijzigd is gebleven sinds 2016 en die op wijn sinds 2017. De accijns op gedistilleerd is zelfs sinds 2014 niet aangepast aan de inflatie.

Meer informatie over accijns:
Accijns op alcohol al 6 jaar niet aangepast aan inflatie en 
Verdubbeling-accijnzen-jaarlijks-honderden-kankergevallen-en-tientallen-kankerdoden-minder-in-nederland
  

Meer comadrinkers na loslaten 1,5 meter in horeca

28 september 2021

De heropening van de kroegen heeft afgelopen weekend meteen gezorgd voor meer 'comadrinkers', laat het Nijmeegse Radboudumc weten. In het ziekenhuis was het in de nacht van zaterdag op zondag drukker dan normaal met de behandeling van (jonge) mensen met een alcoholvergiftiging.

Zijn er normaal gesproken in een weekend n twee zogeheten intoxicaties onder jongeren, nu waren er een stuk of vijf patinten met een extreem hoog percentage alcohol in het bloed.

Bronnen: hartvannederland.nl en gelderlander.nl.

  

In Laren hoogste percentage volwassenen dat boven de alcoholrichtlijn drinkt

9 september 2021

Laren was in 2020 de gemeente met het hoogste percentage 18-plussers dat meer drinkt dan de Gezondheidsraad adviseert (Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan n glas per dag"), namelijk 71%. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGDen, CBS en RIVM.

Hoog scoren ook Edam-Volendam en Tubbergen. In beide gemeenten drinkt 70% van de volwassenen boven de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad.

In de gemeente Alblasserdam houden veel volwassenen zich wl aan de richtlijn: een minderheid (44%) drinkt mr. Goed scoren ook Lelystad, Krimpen a/d IJssel en Hardinxveld-Giessendam, alle drie met 45% volwassen drinkers boven de richtlijn.

Bron: volksgezondheidenzorg.info.

bevolking-18-die-drinkt-boven-de-richtlijn-2020-per-gemeente-alfabetisch.pdfbevolking-18-die-drinkt-boven-de-richtlijn-2020-per-gemeente-alfabetisch.pdf (206 kB)

Alcoholgebruik tijdens adolescentie vergroot risico op borstkanker

6 september 2021

Hoe meer alcohol je drinkt gedurende je hele leven, hoe groter het risico op borstkanker. Dat geldt vooral voor postmenopauzale vrouwen. Met name het alcoholgebruik tijdens de adolescentie benvloedt het risico. Dat blijkt uit een studie verschenen in The British Journal of Cancer.

De onderzoeksgroep bestond uit Spaanse vrouwen die invasieve borstkanker hadden (en een vergelijkbare controlegroep). Gekeken werd in welke levensfase zij alcohol hadden gedronken en hoeveel.

Het onderzoek onderscheidt 4 groepen:
1. Vrouwen die hun hele leven licht dronken (0,5 glas of minder per dag)
2. Vrouwen die tijdens hun adolescentie licht dronken, maar later matig (tussen 0,5 en 1,5 glas per dag)
3. Vrouwen die tijdens hun adolescentie matig dronken, maar later licht
4. Vrouwen die tijdens hun adolescentie matig dronken en later stevig (1,5 glas of meer per dag).

In vergelijking met groep 1, liepen vrouwen in groep 4 tweemaal zoveel risico borstkanker te krijgen. Groep 3 liep wat minder risico, groep 2 ng minder. De omvang van het borstkanker-risico was groter bij postmenopauzale vrouwen, vooral bij vrouwen met ondergewicht of een normaal gewicht. Wanneer alcoholconsumptie onafhankelijk werd onderzocht in elke levensfase, bleek consumptie van 1,5 glas alcohol of meer per dag in de adolescentie sterk samen te hangen met het risico op borstkanker, gevolgd door consumptie op volwassen leeftijd.

Donat-Vargas, C., Guerrero-Zotano, ., Casas, A. et al. Trajectories of alcohol consumption during life and the risk of developing breast cancer. British Journal of Cancer (2021).

Bron: nature.com.

Nieuwsbrief van STAP voor haar donateurs

2 oktober 2021

De afgelopen week heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP de september nieuwsbrief aan haar vaste donateurs verzonden.

In Nieuws van STAP wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen waarmee de medewerkers van STAP bezig zijn. Op het terrein van alcoholwetgeving is dat onze lobby tegen het initiatiefwetsvoorstel dat blurring wil legaliseren en onze bijdrage aan de discussie over de wetswijziging die screening van bepaalde beheerders van horecabedrijven en slijterijen schrapt. Op Europees niveau heeft STAP onlangs gepleit voor betere etikettering van alcoholhoudende dranken.

In Nieuws van STAP is verder aandacht voor een klacht van STAP en Verslavingskunde Nederland tegen een tv-spotje van Grolsch voor alcoholvrij bier. De klacht is dat in dit spotje, in strijd met de regelgeving jonge sportende mensen getoond worden die jonger lijken dan 25 jaar.


In de nieuwsbrief wordt ook een overzicht gegeven van de onderwerpen waarvoor de STAP-medewerkers zich de komende tijd zullen gaan of blijven inzetten.

nieuws-van-stap-september-2021.pdfnieuws-van-stap-september-2021.pdf (748 kB)

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp