Alcohol Actueel nr 18

5 juli
2021
 

 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Komende zomer duidelijkheid over online leeftijdsverificatiesystemen

3 juli 2021

Minderjarigen vinden het prettig om bij online koop van drank alleen 18+ aan te hoeven vinken, zonder controle. Dat was tot voor kort zo. Nog altijd kunnen minderjarigen een vinkje zetten bij een vakje ‘ik ben 18’, maar de verkoper laat bij aflevering wel controleren of dat echt zo is. Bij twijfel moet de koper zijn of haar identiteitspapieren tonen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt en heeft daar negen voltijdsbanen voor gekregen. Of dat voldoende is, hangt af van het gedrag van verkopers en kopers, stelt de NVWA in een reactie. "De NVWA zal, zoals op alle andere onderwerpen waar ze toezicht op houdt, prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten maken waar ze haar capaciteit op inzet."

Dat klinkt allesbehalve waterdicht. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weet dat ook wel. Daarom kijkt het alvast vooruit naar de volgende fase van de Alcoholwet: de invoering van leeftijdsverificatiesystemen. Zo’n systeem controleert de leeftijd door gegevens uit een databank te halen.

Drankdozijn.nl werkt al met iDIN, een leeftijdsverificatiesysteem dat is ontwikkeld door de banken. Als een koper via iDIN zijn of haar leeftijd doorgeeft, krijgt de verkoper op basis van bankgegevens ‘ja’ of ‘nee’ terug op de vraag of iemand meerderjarig is.

VWS is momenteel bezig met een onderzoek naar dit soort systemen. "iDIN kan een voorbeeld zijn", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Maar we willen niet één systeem voorschrijven. Het onderzoek moet leiden tot een overzicht van leeftijdsverificatiesystemen die bruikbaar zijn. Komende zomer zal daarover meer duidelijk worden."

Bron: trouw.nl.

 

EU geeft ruim € 5 miljoen subsidie voor sherry-promotie in Nederland

2 juli 2021

Onder de motto 'Enjoy, it's from Europe' subsidieert het EU-agentschap CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) sinds 2014 wereldwijd campagnes voor agrarische producten en voedingsmiddelen uit de Europese Unie. Vanuit dat budget wordt geld gegeven aan een campagne die tot doel heeft Nederlanders meer sherry te laten drinken.

De sherry-campagne heeft een budget van bijna € 7,5 miljoen euro. De bijdrage van de EU daaraan is om en nabij de € 5.250.000, zo is te lezen op de site van de Europese Unie.

Eind april werd Nederlands eerste Sherry Show uitgezonden, live vanuit de Balie in Amsterdam. Tafelgasten werden online vergezeld door een honderdtal professionals, wijn- en lifestylejournalisten die alles bespraken rondom de beschermde oorsprongsbenaming van sherry.

En dat is slechts het begin: de komende twee jaar staat sherry centraal in een nieuwe promotiecampagne die in Nederland en Spanje draait.

Commentaar Wim van Dalen (STAP): Dit soort subsidies zijn in volkomen tegenspraak met plannen van diverse EU- lidstaten, waaronder Nederland, om de alcoholproblematiek terug te dringen.
Van Dalen hoopt dat het Nederlandse Parlement hier een stokje voor gaat steken.
 
Bron: nu.nl.

 

Nieuwe Alcoholwet vanaf 1 juli 2021 grotendeels in werking

1 juli 2021

Vanaf 1 juli vervangt de Alcoholwet de Drank- en Horecawet en zijn er nieuwe regels. Op een later tijdstip zullen nóg drie wijzigingen worden doorgevoerd.

Hieronder een overzicht van de veranderingen in de alcoholregelgeving die met ingang van vandaag van kracht worden:

Aanscherping leeftijdsgrens
• Volwassenen die alcohol bestellen voor minderjarigen en daarna aan hen doorgeven op voor publiek toegankelijke plaatsen (met name in de horeca) zijn voortaan strafbaar.
• Jongeren tussen de 12 en 18 jaar mogen geen alcohol aanwezig of voor consumptie gereed hebben in het personenvervoer, op legerplaatsen en vliegvelden (na de douane).

Geen exorbitante prijsacties meer
• Prijsacties in de detailhandel, denk daarbij vooral aan de aanbiedingen in supermarkten, slijterijen en bij webshops, met meer dan 25% korting op de prijs die normaal wordt gevraagd, zijn niet langer
toegestaan.

Dit soort acties kunnen vanaf 1 juli niet meer.

Aanscherping van de regels voor verkoop op afstand
• Online bestellingen van sterke drank mogen alleen worden gedaan via een website die uitsluitend producten en diensten aanbiedt die slijterijen mogen verkopen en aanbieden.
• Online bestellingen van alcoholhoudende dranken en bestellingen via de telefoon mogen alleen worden gedaan als de koper voor afronding van het aankoopproces een actieve handeling moet verrichten om zijn leeftijd aan te geven (bijvoorbeeld aanvinken van leeftijd). Verkopers op afstand dienen gebruik te maken van een geborgde wijze van afleveren.

Méér bevoegdheden voor gemeenten
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid bij verordening zelf hogere vloeroppervlakte-eisen te stellen aan horeca- en slijtlokaliteiten (minimum is 35m2 bij de horeca en 15m2 bij de slijterij).
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid slijters toe te staan buiten openingstijden cursussen en proeverijen te organiseren (max. 3 per week).
• Gemeenten kunnen alcohol-overlastgebieden aanwijzen waar verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank wordt beperkt of verboden en vergunningen kunnen worden geweigerd.
• Gemeenten kunnen eisen dat commerciële verstrekkers op (party)boten en andere vervoermiddelen (bierfietsen) beschikken over een Diploma Sociale Hygiëne.

Wijziging van enkele toezichtsregels
• 16- en 17-jarige testkopers die werken in het kader van toezicht zijn niet meer strafbaar.
• Het toezicht op een deel van de nieuwe bepalingen komt te liggen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
• De NVWA mag bij het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens bij onlineverkoop gebruik maken van een fictieve identiteit.

Aanpassing regels m.b.t. het pand ("inrichtingseisen")
• Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet wordt geschrapt. Enkele bepalingen gaan over naar de Alcoholwet, zoals de minimale vloeroppervlakte-eis voor horeca- (blijft 35 m²) en slijtlokaliteiten (blijft 15 m²) en het verplichte sluisje tussen een slijterij en een andere winkel.
• In de wet komt een nieuwe begripsbepaling van 'besloten ruimte'. Daarmee wordt duidelijk dat horeca- en slijtlokaliteiten omsloten moeten zijn door scheidingsconstructies.

Versoepelingen voor het bedrijfsleven
• 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen die alcohol schenken in het kader van een horecastage zijn niet meer strafbaar.
• Het voor minderjarigen geldende toegangsverbod tot slijterijen wordt opgeheven.
• In casino's met speeltafels mag alcoholhoudende drank worden verstrekt in dezelfde ruimte als waarin de speeltafels staan.

Een aantal onderdelen van de Alcoholwet treedt later in werking:
• Er komen verplicht te gebruiken leeftijdsverificatiesystemen die verkopers op afstand moeten gaan gebruiken bij het aannemen van bestellingen.
• Er komt een onafhankelijke Landelijke commissie sociale hygiëne. Die gaat de eindtermen Sociale Hygiëne bepalen en een nieuw Register Sociale Hygiëne beheren. In elk geval gaat de inschrijving in de toekomst geld kosten.
• In de Alcoholwet en het Alcoholbesluit wordt opgenomen dat alleen de beheerders van bepaalde categorieën vergunningplichtige bedrijven op het aanhangsel bij de vergunning vermeld hoeven te worden. Alleen die beheerders worden dan nog gescreend, andere niet.

Zie ook: rijksoverheid.nl.

alcoholwet---officile-versie-per-01-07-2021-.pdfalcoholwet---officile-versie-per-01-07-2021-.pdf (185 kB)

Wat gaan de brouwers doen na prijsactie-verbod?

23 juni 2021

Per 1 juli a.s. kent Nederland een verbod op prijsacties van meer dan 25%. De vraag is of de alcoholconsumptie daardoor zal dalen. Wat gaan de brouwers doen? NRC-Handelsblad zocht het uit.

Vorig jaar gaven Nederlanders in de supermarkt, de slijterij en online volgens marktonderzoeker IRI 1,6 miljard euro uit aan bier: 1 miljard ging naar pils, de rest naar speciaalbier, radler en alcoholvrije biertjes. 61% van het pils werd vorig jaar met korting gekocht, met een gemiddelde korting van 37%.

Wat gaan de brouwers nu doen? NRC noemt twee opties:
- de standaardprijs van pils verlagen naar pakweg 11 of 12 euro per krat;
- iets minder bier in een flesje stoppen, waardoor de prijs automatisch daalt.

De consument heeft ook enkele opties:
- meer geld neertellen voor hetzelfde kratje bier;
- uitwijken naar een goedkoper alternatief;
- minder of helemaal geen bier meer kopen.

Consumenten "steeds iets verder weg bewegen van ongezonde dingen", daar is het beleid volgens hoogleraar Arie Dijkstra, hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen op gericht. "Deze wet is één van de kleine stapjes op weg naar een gezondere maatschappij."

Bron: nrc.nl.

Verslavingsarts woest over drankreclame supermarkten

17 juni 2021

Robert van de Graaf, verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord-Nederland, reageert woedend op de alcoholreclames van supermarkten vlak voor het ingaan van de nieuwe Alcoholwet.

Vanaf 1 juli is het op grond van die wet niet langer toegestaan om kortingen van meer dan 25% te geven bij op de verkoop van alcohol. Maar supermarkten zoals Albert Heijn, Poiesz en Jumbo maken deze weken nog reclame voor bier en wijn met de leus '2 halen, 1 betalen'.


Van de Graaf: "Ze verleiden mensen om snel nog even extra bier en wijn in te slaan. Het lijkt wel of ze de extra aandacht voor deze nieuwe wet misbruiken door er nog een slaatje uit te slaan."

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, deelt de kritiek, maar geeft ook aan dat supermarkten dit nu nog mogen doen.

Bronnen: dvhn.nl en lc.nl.

Drinkers zijn simpel van de drank af te krijgen

3 juni 2021

Onderzoekers hebben een effectieve manier gevonden om mensen te laten minderen met drinken: door het verhoogde risico op kanker dat daarmee gepaard gaat te benadrukken en dat te combineren met het tellen van elk drankje. Dat blijkt uit een studie, gepubliceerd in Addictive Behaviors.

Door deze specifieke combinatie van berichten over 'waarom minderen' en 'hoe minderen' bevorder je de gezondheid in een populatie, zegt het team achter het onderzoek.

Te veel drinken leidt natuurlijk niet alleen tot kanker. Overmatig gebruik hangt samen met een hele reeks problemen, waaronder vroegtijdige sterfte, hartaandoeningen, spijsverteringsproblemen en een verhoogd risico op dementie. Toch ontdekten de onderzoekers dat het combineren van informatie over alcohol en kanker in combinatie met het aanbevelen van één bepaalde praktische actie - het tellen van hun drankjes - ertoe leidde dat drinkers de hoeveelheid alcohol die ze consumeerden minderden. Dat zegt econoom en psycholoog Simone Pettigrew van The George Institute for Global Health.


bron: http://www.balancenortheast.co.uk/our-campaigns/alcohol-and-cancer/

Voor het onderzoek werden drie enquêtes ingevuld: 7.995 mensen vulden de eerste in, 4.588 van die mensen vulden de tweede drie weken later in en 2.687 mensen voltooiden de laatste enquête drie weken daarna. De deelnemers werden opgedeeld in verschillende groepen en kregen verschillende tv-spotjes en berichten rond drinken te zien. Na zes weken werd het effect gemeten.

Wat bleek? Een tv-spot die drank en kanker met elkaar in verband bracht, samen met een suggestie om je drankjes te tellen, was de meest effectieve manier om mensen ertoe aan te zetten hun alcoholgebruik te minderen.

S. Pettigrew, L. Booth, M.I. Jongenelis, E. Brennan, T. Chikritzhs, P. Hasking, P. Miller, G. Hastings & M. Wakefield. A randomized controlled trial of the effectiveness of combinations of ‘why to reduce’ and ‘how to reduce’ alcohol harm-reduction communications. Addictive Behaviors 121 (2021) 107004. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107004

Bronnen: sciencealert.com en sciencedirect.com.

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp