Copy
      Alcohol Actueel nr 15
 6 april 2021

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Rijden onder invloed neemt toe in vrijwel in elke regio

4 april 2021

Het aandeel bestuurders dat meer dan 0,5‰ (strafbaarheidsgrens in de wet voor ervaren bestuurders) heeft gedronken is gestegen van 1,4% in 2017 naar 2,3% in 2019.

In 2019 is de grootste stijging in overtredingen geconstateerd in de politieregio Rotterdam (van 1,7% in 2017 naar 5,5% in 2019). Maar ook in Midden Nederland (van 1,1 in 2017 naar 2,5% in 2019) en Oost-Brabant (van 1,1% in 2017 naar 2,5% in 2019) is het aandeel overtreders relatief sterk gestegen. De grootste daling van het aandeel overtreders is in Noord-Nederland (van 2% in 2017 naar 1,2% in 2019).


Beginnende bestuurders zijn minder vaak in overtreding. In 2019 heeft 2,3% van de beginnende bestuurders meer dan 0,2‰ geblazen. In 2017 was dit nog 2,6%. In 2019 blies 1,3% van de beginnende bestuurders meer dan 0,5‰. Dat was in 2017 1,2%.

In 2019 zijn 10.000 metingen uitgevoerd tijdens fuikcontroles, bestaand uit een aselecte steekproef op vooraf vastgestelde locaties van automobilisten die in de weekendnachten (vrijdag en zaterdag) tussen 22:00 en 4:00 uur aan het verkeer deelnamen. Tevens werd een vragenlijst afgenomen met kenmerken.

Verklaringen voor de toename en de grote regionale verschillen zijn er niet.

rijden-onder-invloed-in-nederland-2006-2019.pdfrijden-onder-invloed-in-nederland-2006-2019.pdf (596 kB)

 

VNG organiseert 7 alcohol webinars

1 april 2021

VNG organiseert 7 alcohol webinars De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert in samenwerking met Bureau Objectief, de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawetinspecteurs, het Trimbos-instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een reeks van 7 webinars over het thema alcohol.

In het Nationaal Preventieakkoord zijn verschillende ambities en doelstellingen opgenomen om het alcoholgebruik terug te dringen. Daarnaast wordt de alcoholwetgeving gewijzigd. In de 7 webinars wordt door de organiserende partijen op diverse actuele thema’s ingegaan.

Zie voor nadere informatie: https://www.stap.nl/nl/nieuws/agenda.html

Bron: vng.nl.

Bierbrouwer AB InBev sluipt kantines binnen

24 maart 2021

Amateursportclubs kunnen voortaan gezamenlijk hun bier inslaan en zo de kosten verlagen. Daartoe bestaat sinds kort het inkoopcollectief Clubbier, dat haar bier betrekt bij AB InBev.

Samen bier inkopen levert een veel hogere korting op dan de meeste clubs nu individueel krijgen. Meedoen aan het inkoopcollectief kost de sportclubs niets, maar betekent wel dat de club voor minimaal één jaar kiest voor samenwerking met AB InBev en de bieren van deze brouwerij.

Bronnen: clubbier.nl en telegraaf.nl.

Burgemeester wil biertap sportcafé altijd open. Mag dat?

21 maart 2021

Of de gemeenteraad het nu wil of niet, de biertap in het nieuwe sportcafé van FC Burgum moet altijd vloeien. Dat vindt burgemeester Jeroen Gebben (foto) van Tytsjerksteradiel. Hij maakt het nu via een speciale ontheffing mogelijk. Maar mag dat wel op deze manier?Om ervoor te zorgen dat de voetbalclub (bijna) altijd alcohol kan schenken in hun nieuwe sportcafé gebruikte Gebben een ontheffing op basis van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Het gaat hierbij om een 'bijzondere gelegenheid' van maximaal 12 aaneengesloten dagen waarbij er alcohol mag worden geschonken. De 'bijzondere gelegenheden' voor FC Burgum worden nu aan elkaar vastgeplakt zodat het hele jaar een 'bijzondere gelegenheid' wordt.

De VVD en GroenLinks vinden dat dit niet klopt. Zij worden gesteund door Sandra van Ginneken, adviseur Drank- en Horecawet van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Van Ginneken: "Er is jurisprudentie over deze ontheffingsmogelijkheid op grond van artikel 35, bijvoorbeeld een uitspraak uit 2003 over een ijsbaan in Den Haag. En die uitspraak zegt klip en klaar: ontheffingen voor een aaneengesloten periode langer dan 12 dagen mogen niet."

Bron: waldnet.nl.

Minder vergiftigingen onder minderjarigen door coronamaatregelen

20 maart 2021

In 2020 zijn er flink minder Westfriese jongeren met alcohol- en drugsvergiftigingen in het ziekenhuis terechtgekomen dan in 2019. Dit blijkt uit de cijfers van de GGD Hollands Noorden, bijgehouden in opdracht van de regionale stuurgroep 'In control of alcohol & drugs'.

Het aantal geregistreerde vergiftigingen onder 12- tot 17-jarigen is in 2020 met 16 gedaald ten opzichte van 2019. In 2019 waren het er 33, in 2020 dus 17. Dit is een daling van bijna 50%. Hiervan waren twee minderjarigen jonger dan 16 jaar.


Het zijn vooral jongeren tussen 18 en 23 jaar die in het ziekenhuis komen vanwege een vergiftiging.

'In control of alcohol & drugs' ziet een verband met de coronamaatregelen, direct vanaf de eerste beperkingen in maart. Al in het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal vergiftigingen met negen gevallen in West-Friesland. In de zomerperiode, waarbij de terrassen weer open mochten en er veel versoepeld werd, nam het aantal vergiftigingen volgens de stuurgroep weer toe, om vervolgens weer flink te dalen in het vierde kwartaal van 2020.

Waar het aantal vergiftigingen in de zomermaanden met 21 gevallen zelfs hoger lag dan de eerste maanden vóór de coronacrisis, daalde het in de laatste drie maanden van vorig jaar weer naar vijf vergiftigingen. De daling heeft dus een duidelijk verband met de coronamaatregelen.

Bronnen: medemblikactueel.nl en nhnieuws.nl.


 

Minder alcoholgebruikers, maar meer zwaar drinkende jonge drinkers

11 maart 2021

Minder alcoholgebruikers, maar meer zwaar drinkende jonge drinkers Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het percentage volwassen alcoholgebruikers in het coronajaar 2020 gedaald naar 77,6%. In 2019 ging het nog om 79,1% van de 18-plussers.

Het percentage zware drinkers onder de volwassen drinkers is eveneens gedaald: in 2019 dronk 10,8% van de drinkers 18+ zwaar, in 2020 was dat 9,9%.
Het CBS heeft ook gekeken naar het percentage mensen dat in het coronajaar 2020 de drinkrichtlijn van de Gezondheidsraad ('Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag') heeft nageleefd. Dat bleek 44,4% van de volwassenen te zijn, tegen 41,5% in 2019.

Ook bij jongeren van 12 tot 18 jaar zie je een daling van het percentage alcoholgebruikers: van 34,6% in 2019 tot 27,8% in 2020.

Opvallend is dat onder jongeren het percentage zware drinkers onder de drinkers is toegenomen: van 10,0% in 2019 tot 14,5% in 2020.
Opnieuw blijkt dus het gebruik onder jongeren te dalen (inmiddels tot circa een kwart van de jongeren), maar de jongeren die in 2020 dronken, waren relatief vaak zware drinkers. In 2020 was één op de zeven jonge drinkers een zware drinker.

Bron: CBS.nl.

Een man is een zware drinker als hij minstens 1x per week 6 glazen of meer drinkt, een vrouw als zij minstens 1x per week 4 glazen of meer drinkt.


 
Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp