Copy
      Alcohol Actueel nr 27

4 april 2022

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

'Alcoholreclame, uw kind ziet meer dan u denkt'

31 maart 2022

Om ouders meer bewust te maken van de aanwezigheid en de invloed van alcoholreclame heeft de Alliantie Alcoholbeleid Nederland in het kader van de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ de korte film ‘Alcoholreclame. Uw kind ziet meer dan u denkt’ gemaakt.


In de film vertellen leerlingen uit groep 8 op hun eigen manier of ze alcoholreclame zien, waar ze dat zien en wat ze er zelf van vinden. Winkels, (bioscoop) films, YouTube, Instagram, MTV en carnavalsliedjes: Het zijn allemaal kanalen waardoor kinderen in aanraking komen met alcoholreclames. Het valt de leerlingen op dat alcoholreclames op een aantrekkelijke manier worden gebracht, zodat het bij je blijft hangen. Eén van de kinderen geeft aan: "Ik snap dat ze graag willen verkopen, maar maak het niet mooier dan dat het is."

De korte film is gemaakt in samenwerking met medewerkers van het project ‘Laat ze niet (ver)zuipen’, de Prinses Beatrixschool te Goes en met Tejohaas Productions te Heerlen. De ouders van de kinderen hebben er vooraf mee ingestemd dat hun kind deelneemt. Van de film is ook een exemplaar beschikbaar met Engelse ondertiteling.

Het is de bedoeling dat ter voorbereiding op de nieuwe campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ in 2022 materiaal wordt gemaakt voor ouders met suggesties hoe ze het thema alcoholreclame met hun kinderen kunnen bespreken.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=i-2uMJhgv3A
Met Engelse ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?v=6DKHsSn9sLo

Bron: laatzenietverzuipen.nl.

Licht en matig alcoholgebruik beschermt niet tegen hart- en vaatziekten

26 maart 2022

Verhoogt alcoholgebruik het risico op hart- en vaatziekten? Of beschermt licht en matig gebruik tegen het krijgen van dergelijke ziekten? Biddinger c.s. zochten het uit en de resultaten van hun studie zijn vandaag gepubliceerd in JAMA Network Open.

Voor dit onderzoek zijn de gegevens bekeken van ruim 370.000 deelnemers aan de UK Biobank. De gemiddelde leeftijd was 57 jaar, de gemiddelde alcoholconsumptie was 9,2 Amerikaanse units (= bijna 13 Nederlandse standaardglazen). Onderzocht werd het verband tussen alcoholconsumptie en hart- en vaatziekten, waaronder hypertensie, coronaire hartziekte, myocardinfarct, beroerte, hartfalen en atriumfibrilleren. Er werden twee methodes gebruikt: observationele analyse en mendeliaanse randomisatieanalyse.


Uit de observationele analyse bleek dat de lichte tot matige drinkers (7 Amerikaanse units per week = bijna 10 standaardglazen) het laagste risico hadden op hart- en vaatziekten, gevolgd door mensen die zich onthielden van drinken. De lichte tot matige drinkers hadden echter een veel gezondere levensstijl dan de niet-drinkers (minder rokers, lagere BMI, meer bewegen, hoger consumptie van groenten). Als daarmee rekening werd gehouden bleek het cardioprotectieve verband niet meer significant.

Uit de mendeliaanse randomisatieanalyse bleek heel duidelijk wel een verband tussen alcoholgebruik en zowel hypertensie als coronaire hartziekte: lichte alcoholinname was geassocieerd met minimale toenames van het cardiovasculaire risico (10,5%, i.p.v. 9% bij geheelonthouders), terwijl zwaardere consumptie geassocieerd was met exponentiële toenames van het risico op zowel klinische als subklinische hart- en vaatziekten.

De onderzoekers concluderen dat alle niveaus van alcoholconsumptie in verband gebracht kunnen worden met een verhoogd cardiovasculair risico. Maar er zijn duidelijke verschillen tussen de diverse niveaus van inname.

Biddinger, K.J., Emdin, C.A., Haas, M.E., Wang, M., Hindy, G., Ellinor, P.T., Kathiresan, S., Khera, A.V. & Aragam, K.G. Association of Habitual Alcohol Intake With Risk of Cardiovascular Disease. JAMA Network Open (2022) Mar 1;5(3):e223849.

Bron: jamanetwork.com.

 

Van Ooijen zal uitvoering geven aan blurringplannen Coalitieakkoord, ondanks kritiek Kamer

24 maart 2022

Staatssecretaris van Jeugd en Preventie, Maarten van Ooijen, heeft vandaag in de Tweede Kamer tijdens het Leefstijldebat aangegeven dat hij uitvoering zal geven aan het voornemen in het Coalitieakkoord 2021-2025 om blurring met alcohol in winkelgebieden te reguleren. Van Ooijen zei dat hij wel aandacht gaat geven aan het voorkómen van uitwassen. Blurring mag niet leiden tot meer alcoholschade.Dit naar aanleiding van vragen van Eva van Esch van de Partij voor de Dieren en Songül Mutluer van de Partij van de Arbeid. Zij vroegen hoe de staatssecretaris de blurringplannen in het Coalitieakkoord 2021-2025 kan rijmen met de doelen van het Nationaal Preventieakkoord over het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Ook pleitten zij beiden voor wettelijke verankering van de gezondheidsdoelen. Vicky Maeijer van de Partij voor de Vrijheid vraagt daarnaast naar maatregelen tegen de slechte naleving van de leeftijdsgrens.

Van Ooijen liet eerder al weten dat hij de accijns op laaggradige bieren gaat verhogen. Dit om laaggradige bieren duurder te maken dan alcoholvrije dranken en frisdranken die extra zullen worden belast. Op korte termijn wordt de verbruiksbelasting hoger voor alle dranken die er nu onder vallen, later komt er een progressieve suikertaks. Water wordt in 2024 uitgezonderd. Desgevraagd zegt hij toe nog te kijken naar de technische mogelijkheden om in 2024 ook alcoholvrij bier uit te zonderen.

De staatssecretaris gaf aan wettelijke verankering van de gezondheidsdoelen aantrekkelijk te vinden. Hij komt erop terug. Van Ooijen ziet minder in het vastleggen van prestatiedoelen. Verder liet hij weten zich zorgen te maken over de naleving van de leeftijdsgrens.

Bron: tweedekamer.nl.

“Als het aan de politiek ligt, zuipen we lekker door”

21 maart 2022

Vandaag publiceerde Follow the Money het eerste van drie artikelen over alcohol. Het eerste artikel gaat over het het Nederlandse alcoholpreventiebeleid, of liever over de manier waarop de alcoholsector effectief beleid tegenwerkt en de politiek juist de beschikbaarheid van alcohol verder wil vergroten. Journalist Petra Wijnsema is nagegaan hoe het spel gespeeld werd aan de Alcoholtafel van het Preventieakkoord.

Wijnsema gaat met name in op de manier waarop de indexatie van de accijns en het verbod op blurring uit het Preventieakkoord verdwenen (en blurring later juist weer opgenomen is in het Coalitieakkoord 2021-2025).

In de conceptversie van het Nationaal Preventieakkoord is sprake van indexatie van de accijns op alcohol. In de definitieve tekst komt het woord accijns niet meer voor. De alcoholsector is zwaar tegenstander van accijnsverhoging. De alcoholsector probeert beleidsmakers klem te zetten en dreigt zich niet aan het Preventieakkoord ‘gebonden te voelen’ indien er extra maatregelen, zoals accijnsverhoging, worden genomen buiten het akkoord om. Aan het einde van de onderhandelingen kwam de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (het samenwerkingsverband van de alcoholbranche) zelfs met een dreigement: als er tijdens de looptijd van het Preventieakkoord tot 2040 een accijnsverhoging komt, vervalt daarmee automatisch de steun van de alcoholsector aan het Preventieakkoord. Beleidsmakers zaten daarmee klem tussen een Preventieakkoord met weinig effectieve maatregelen en de mogelijkheid om via wetgeving alsnog in te grijpen.

Over blurring, ofwel het toestaan van mengformules, zoals horeca-activiteiten in winkels en door dienstverleners, is aan de Alcoholtafel veelvuldig gesproken. De tegenstellingen waren groot, maar uiteindelijk spraken alle deelnemers zich uit voor een verbod op blurring met alcohol, weliswaar in een voetnoot. Die voetnoot verdween echter twee dagen voor de ondertekening uit het Preventieakkoord, onder druk van de regeringspartijen. Recent hebben diezelfde regeringspartijen in het Coalitieakkoord 2021-2025 aangegeven blurring in winkelgebieden toe te willen staan en daarmee de alcoholkraan juist verder te willen gaan opendraaien, wat indruist tegen de afspraken uit het Preventieakkoord.

Staatssecretaris Van Ooijen is nu aan zet. Om de doelen van het Preventieakkoord te halen moet er iets gebeuren.

Bron: ftm.nl.

Toename binge drinken onder minderjarige jongeren

15 maart 2022

Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat binge drinkt is tijdens de coronajaren 2020 en 2021 sterk toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2019, vóór de coronapandemie, dronk 3,4% van de 12 t/m 17-jarigen binge (CBS gebruikt de term “zwaar drinken”). Daarvan is in dit onderzoek bij meisjes sprake als ze minstens één keer per week ten minste 4 glazen per gelegenheid drinken; bij jongens gaat het om minstens één keer per week 6 glazen of meer per gelegenheid.
In 2020 (het eerste coronajaar) was 4% van de minderjarige jongeren een binge drinker, in 2021 (het tweede coronajaar) steeg dat naar 6%.

1 op 5 minderjarige drinkers is een binge drinker
Kijken we alleen naar de minderjarige jongeren die alcohol gebruiken, dan zien we dat in 2019 10% een binge drinker was, in 2020 was dat 14,5% en in 2021 20,9%. Dat betekent dus dat van de minderjarigen die alcohol gebruiken nu 1 op de 5 een binge drinker is!Invloed van corona: kwetsbare jongeren zijn meer gaan drinken
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP vermoedt dat de stijging van het binge drinken onder minderjarigen te maken kan hebben met het feit dat een deel van deze jongeren in coronatijd vaker het alternatieve uitgaansleven heeft bezocht. Voorbeelden hiervan zijn huisfeesten, feesten in drinkketen, schuren, vakantiehuisjes en campings. Daar zal minder gelet zijn op de alcoholleeftijdsgrens en zal de drank goedkoper zijn aangeboden. Volgens de Antenne Regiomonitor 2020-2021 (in samenwerking met Verslavingskunde Nederland) zijn het vooral de kwetsbare jongeren die in coronatijd meer alcohol zijn gaan gebruiken. Bij een deel van deze groep vanwege eenzaamheid, stress, angst of uit recalcitrantie tegen de coronamaatregelen.

Bron: CBS

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp