NL EN
Steun het werk van STAP!

Ook in Utrecht zelfcontrole naleving leeftijdgrens alcoholgebruik

28 juni 2017

Ook in Utrecht zelfcontrole naleving leeftijdgrens alcoholgebruik Een vertegenwoordiging van de Utrechtse horeca heeft in samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland de stichting ‘NIX18 in Utrecht’ opgericht. Deze stichting zal het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens binnen de horeca zelf organiseren voor een pilotperiode van één jaar. Op 30 juni wordt het convenant dat met de stichting NIX18 in Utrecht is opgesteld getekend door wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt.

De toezichtcontroles op de naleving worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Objectief. Dit onderzoeksbureau heeft in 2016 ook het nalevingsonderzoek van de gemeente Utrecht gedaan.

De deelnemende horecaondernemers hebben een eigen inleg. Met deze inleg worden de controles betaald. Per geconstateerde overtreding zullen de deelnemende horecaondernemers een deel van hun inleg in de stichting kwijtraken. Ongeveer 50 horecaondernemers die gevestigd zijn in de binnenstad van Utrecht nemen deel aan de pilot.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is zeer kritisch ten aanzien van zelfcontrole middels deze zogenaamde convenantmethode. In de visie van STAP mag een gemeente niet zomaar een plek innemen aan de zijlijn na afsluiting van een zelfcontroleconvenant. Een actieve houding van de gemeente is een minimale waarborg binnen deze vorm van geconditioneerde zelfregulering. Gemeenten maken zich met deze wijze van uitvoering er te makkelijk van af.
Ook is deze methode geen oplossing voor het handhavingstekort, omdat ondernemers nauwelijks een extra prikkel tot naleving krijgen vanwege de lage kosten die zijn verbonden aan het convenant ten opzichte van de reguliere boete.

Bron eerste drie alinea's: utrecht.nieuws.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl