NL EN
DONEER NU!

STAP ACTUEEL

Oktoberfeest in Nederland: van dansen op schlagers tot bierfusten rollen (21 september 2018)
Trek de lederhosen of dirndl uit de kast en feest aan lange tafels vol pullen bier en braadworst; vanaf dit weekend tot 7 oktober barsten ook in Nederland de Oktoberfesten los. Lees verder >>
Van Dalen: “Onderschat niet hoeveel alcohol onze maatschappij kost” (21 september 2018)
Vandaag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport over alcoholgebruik en gezondheid gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de gemiddelde alcoholconsumptie* per hoofd van de bevolking (van 15 jaar en ouder) in Nederland gedaald is van 10,4 liter in 2009-2011 naar 8,7 liter in 2015-2017. Een daling van 16,3%. Met deze consumptie scoort Nederland ruim onder het Europese gemiddelde van 9,8 liter pure alcohol per inwoner 15+. Lees verder >>
Hoe kouder klimaat hoe meer alcohol? (21 september 2018)
Uit de cijfers over alcoholconsumptie in Europa, blijkt dat in het noorden en oosten meer wordt gedronken dan in het zuiden. Al zijn die verschillen minder groot dan gedacht, vooral in Scandinavië. Lees verder >>
Alcohol wereldwijd verantwoordelijk voor 3 miljoen doden, voornamelijk mannen (21 september 2018)
Meer dan 3 miljoen mensen stierven in 2016 als gevolg van schadelijk alcoholgebruik. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is uitgegeven. Het gaat om 1 op de 20 sterfgevallen. Meer dan driekwart van deze sterfgevallen betrof mannen. Over het algemeen veroorzaakt het schadelijke gebruik van alcohol meer dan 5% van de wereldwijde ziektelast. Lees verder >>
Kritiek op nieuwe overzichtsstudie alcoholconsumptie en kanker (21 september 2018)
Afgelopen week verscheen op internet de resultaten van een literatuurstudie naar de relatie tussen alcohol en kanker. De studie is van de hand van Henk Hendriks, consultant en eigenaar van Hendriks Nutrition Support for Business, en W. Calame. De eerste reacties op deze studie zijn kritisch. Lees verder >>
Tekst Politieke Verklaring UN Meeting NCDs beschikbaar (20 september 2018)
Over een week is in New York de derde UN High-Level Meeting on Noncommunicable Diseases, ofwel niet-overdraagbare aandoeningen. Onderwerp van de besprekingen zal zijn het advies met de titel 'Time to Deliver' van de WHO Independent High-Level Commission on Noncommunicable Diseases. Naar verwachting zullen meer dan 50 staatshoofden en regeringsleiders aan deze meeting deelnemen. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.
PRIVACYBELEID STAP. In onderstaand document vindt u alle informatie over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.
Speciale links: