NL EN
Steun het werk van STAP!

STAP ACTUEEL

Alcohol veroorzaakt minder dodelijke slachtoffers dan roken (21 april 2018)
‘Roken en drinken veroorzaken ongeveer evenveel slachtoffers’. Dat schreef Max Pam in zijn column in de Volkskrant. NRC zocht het uit. Lees verder >>
Verkeersslachtoffers willen bloedproef bij alle dodelijke ongevallen (21 april 2018)
Veroorzakers van zware verkeersongevallen moeten een bloedtest krijgen, ook als ze zelf bij het ongeluk om het leven zijn gekomen. Daarvoor pleitten de Vereniging Verkeersslachtoffers (VV) en de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV). Nu mag dat niet en dat leidt bij nabestaanden tot veel onzekerheid. Lees verder >>
Bierpromotiemeisjes ook voor Europese expats Heineken (20 april 2018)
Heineken wordt in Afrika geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, ook van Europese expats. Huidig topman Jean-Francois van Boxmeer had in Congo een relatie met een promotiemeisje. Lees verder >>
Verslavingsartsen slaan alarm: door medicijntekorten kunnen doden vallen (20 april 2018)
De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde (VVGN) slaat alarm: cruciale medicijnen voor hun patiënten zijn steeds minder leverbaar en dat kan fatale risico's hebben. Zo is een medicijn om terugval bij alcoholverslaving te helpen voorkomen, Refusal genaamd, helemaal niet meer leverbaar. Artsen waarschuwen dat sommige verslaafden zich dood kunnen drinken. Lees verder >>
Rusland wil ban op westerse alcohol (20 april 2018)
De diplomatieke ruzie tussen Rusland en het westen zou grote gevolgen kunnen hebben voor de drankexport. President Poetin buigt zich momenteel over een wetvoorstel dat de handel in landbouw- en voedingsproducten uit Amerika en Groot-Brittannië verbiedt dan wel sterk aan banden legt. Lees verder >>
Blokhuis: aan de slag met stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland (20 april 2018)
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft drie voorzitters aangesteld voor de gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord en hen de opdracht meegegeven om met alle partijen in drie thematafels te komen tot stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland. De gesprekken waaraan zo’n 40 organisaties deelnemen zijn vandaag gestart en moeten na de zomer leiden tot het Nationaal Preventieakkoord. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.
Speciale links: